Tillväxt Sverige

Göteborg har vaknat

Västsvenska visionerGöteborg har länge varit en sovande stad. En stad som ängsligt sneglat på andra städer och sett hur de har utvecklats utan att själv våga ta steget. Göteborg har inte hängt med när det gäller byggande och planering av de offentliga rummen.

Göteborg har vaknat

Individanpassat brandskydd

Tryggare SverigeVarje år omkommer över hundra personer i bränder i Sverige, de flesta i sina egna hem. Äldre är en överrepresenterad grupp. Med individanpassat brandskydd skulle många kunna räddas.

Individanpassat brandskydd

Ökat samarbete behövs mellan polisen och näringslivet

Tryggare SverigeNär brotten ändrar form och tekniken får en allt större roll i utredningsarbeten blir samverkan mellan polisen och privata aktörer allt viktigare.

Ökat samarbete behövs mellan polisen och näringslivet

Det är en mänsklig rättighet att känna sig trygg och säker

Tryggare Sverige Dagens tekniska möjligheter har gjort de nya hemlarmen både avancerade och sofistikerade, allt för att öka din säkerhet och trygghet.

Det är en mänsklig rättighet att känna sig trygg och säker

Information om brottsofferstöd avgörande

Tryggare SverigeDet krävs tydligare direktiv och större kunskap inom polis och vård  för ett bättre brottsofferstöd. Det tjänar samhället på. 

Information om brottsofferstöd avgörande

Alla barn har rätt till en bra uppväxt

Tryggare SverigeEtt familjehem ger det familjehemsplacerade barnet en möjlighet att känna tillhörighet vilket är ovärderligt under uppväxtåren och skapar stabilitet och trygghet.

Alla barn har rätt till en bra uppväxt