Tillväxt Sverige

Nya digitala metoder utvecklar undervisning och inlärning

Framtidens skolaGrundskolan styrs av timplaner och kursplaner. Samma tid och kunskapsmål för alla elever. Vi vet att grundskolans elever kan lära sig, men att de behöver olika lång tid. Timplanen är fast, vilket gör det omöjligt för många elever att nå kunskapsmålen med traditionella metoder.

Nya digitala metoder utvecklar undervisning och inlärning

We_change stärker ungas hållbarhetsengagemang

Framtidens skolaHållbar utveckling är en av samhällets viktigaste framtidsfrågor. Att uppmuntra ungas engagemang kring hållbarhetsfrågor är därför en viktig uppgift för såväl skola som näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället. 2012 grundades we_change, Sveriges största gymnasiesatsning för hållbar utveckling.

We_change stärker ungas hållbarhetsengagemang

Ungdomar ställer politiker mot väggen

Framtidens skolaAida Hadzialic, Gymnasie- och kunskapslyftsminister (S) och Gustaf Fridolin, Utbildningsminister (MP), svarar på frågor som tagits fram via ungdomar.se.

Ungdomar ställer politiker mot väggen

Ett tydligt ledarskap avgörande för skolans resultat

Framtidens skolaPå Kryddgårdsskolan i Malmö är samtliga elever födda utanför Sverige och det talas 25 språk på skolan. Ändå ligger deras resultat långt över genomsnittet i Malmö.

Ett tydligt ledarskap avgörande för skolans resultat

Ledare: Elevers organisering - för en bättre skola

Framtidens skolaElever har sedan 1862 organiserat sig för sina intressen. Det är en lång historia genom vilken många individer strömmat. Ett resultat av det faktumet borde vara att elever har goda förutsättningar för sin organisering. Men i själva verket är det tvärtom – och därför krävs ordentliga insatser från makthavares sida.

Ledare: Elevers organisering - för en bättre skola

Krönika: God inomhusmiljö i skolorna ger friska barn

Framtidens skolaAllergisjukdomar har ökat sedan 1950-talet i de nordiska länderna. Det är den största folksjuk-domen bland barn och unga vuxna. Många vistas en stor del av tiden i skolan - men hur är miljön egentligen där?

Krönika: God inomhusmiljö i skolorna ger friska barn