Tillväxt Sverige

Nolltolerans mot diskriminering och trakasserier på Chalmers

Integration & mångfaldPå Chalmers tekniska högskola står jämställdhet och mångfald i centrum. Ett av skolans mål är att ta till vara de resurser som studenter med olika bakgrund och livssituation tillför utbildningen. Chalmers vill vara en skola som speglar samhället i stort. Genom att självkritiskt utmana traditioner vill man skapa en mer inkluderande studentkultur.

Nolltolerans mot diskriminering och trakasserier på Chalmers

Borlänges sommarskola kombinerar skola med föreningsaktiviteter

Integration & mångfaldBorlänge kommuns sommarskola är en framgångssaga som på sex år vuxit från 30 till 645 elever. Sommarskolan arrangeras i samverkan mellan föreningslivet och Borlänge kommun och kombinerar koncentrationsläsning av matte, engelska och svenska på förmiddagarna med föreningsaktiviteter på eftermiddagarna.

Borlänges sommarskola kombinerar skola med föreningsaktiviteter

En viktig funktion i integrationsarbetet

Integration & mångfaldFrälsningsarmén vill på olika sätt hjälpa och stötta utsatta människor. När flyktingströmmen var som mest intensiv under september och oktober 2015, fanns Frälsningsarmén på centralstationerna i Malmö och Stockholm.

En viktig funktion i integrationsarbetet

Språket är nyckeln till lyckad integration

Integration & mångfaldI Nässjö kommun arbetar man tillsammans med industrin för att integrera nyanlända i samhället. Att få teoretisk och praktisk träning i svenska språket och samtidigt få in en fot på arbetsmarknaden är grunden i en lyckad integration.

Språket är nyckeln till lyckad integration

Mångfald leder till mer välmående arbetsplatser och ökad lönsamhet

Integration & mångfaldEn ökad mångfald i näringslivet är i allra högsta grad en lönsamhets - och utvecklingsfråga. Ökad mångfald bidrar till ökad affärsnytta.

Mångfald leder till mer välmående arbetsplatser och ökad lönsamhet

Integration - ett gemensamt mål

Integration & mångfaldI en tid då fler än någonsin flyr till Sverige krävs ett aktivt arbete för framgångsrik integration. Detta har Lidingö stad förstått, och nu satsar kommun och invånare tillsammans på att skapa goda förutsättningar för integration och mångfald.

Integration - ett gemensamt mål