Viljan och tron finns

 

Sverige är inte ett av de ledande länderna när det gäller smarta städer. Det saknas inte visioner och enskilda initiativ utan det som saknas är en samverkan inom och mellan kommuner. Från politiskt håll pratas det om vikten av tillgänglig och öppen data och svenska medborgarna är generellt sett teknikmogna. Så varför blir det inte av?

 

Stora samhällsutmaningar

 

Sverige står inför stora samhällsutmaningar, inte minst på grund av en förändrad demografi, och den offentliga sektorn måste effektivisera sin service för att leva upp till medborgarnas behov. Regeringen har här pekat ut Smarta Städer som en strategiskt viktig satsning, där Internet of Things (IoT) är grunden. Sverige ska helt enkelt bli världsledande på att utnyttja fördelarna med sakernas internet.

Titta inte på tekniken i första hand utan fokusera på verksamheten.

– Titta inte på tekniken i första hand utan fokusera på verksamheten. Idag, till skillnad från för fem till tio år sedan, så är det inte en teknisk fråga utan en affärs- och/eller organisationsfråga om en kommun ska koppla upp “saker”. Med hjälp av sensorer och informationsflöden kan den offentliga verksamheten bli mer effektiv, produktiv och mer tillgänglig för medborgarna, säger Daniel Ehnhage, Head of IoT på Atea.

Fast helt enkelt är det inte. Tron på IoT finns där, och så även de sponsrade initiativen. Satsningen på sakernas internet har dock hittills inte tagit fart inom kommun och landsting.

– Internet of things har blivit lite som när vi började prata om digitaliseringen – alla går och väntar på dagen D då den helt plötsligt är här. Allt som kan kopplas upp kommer att kopplas upp. Det är inte en fråga om hur utan när, säger han.

 

Daniel Enhage. Foto: Atea

Med hjälp av sensorer och informationsflöden kan den offentliga verksamheten bli mer effektiv, menar Daniel Enhage, Head Of IoT på Atea. Foto: Atea
 

Mötesplatser underlättar

 

Daniel Ehnhage och hans kollegor ser ofta att det finns ett glapp mellan de som har den tekniska kompetensen, och de som faktiskt ska använda lösningarna.

IoT ska alltid utgå från verksamheten för att kunna skapa resultat.

– IoT ska alltid utgå från verksamheten för att kunna skapa resultat. Vi strävar därför att primärt utvärdera utmaningarna i dialog mellan de ansvariga för verksamheten tillsammans med IT. Utmaningen ligger inte i de tekniska lösningarna för att samla in data utan i att identifiera vad som ska uppnås för att kunna få ut de verkliga nyttoeffekterna av tekniken. Infrastrukturen som behövs kan bara byggas utifrån organisationers processer samt beröringspunkter med varandra.

Daniel Ehnhage menar att förutsättningarna för ett ordentligt genomslag i samhället är goda. Sverige ligger i teknisk framkant samt har medborgare med stor digital vana.

– Det flera behöver göra inom den offentliga sektorn är att ta tillvara på vår förmåga att skapa samsyn och samverkan i Sverige. Vi vill undvika enstaka initiativ utan gränssnitt mot andra verksamheter, vilket snarare skapar enskilda öar. Genom att den offentliga sektorn, innovativa bolag och systemintegratörer samtalar med varandra kan vi gemensamt skapa den samsyn som krävs för att förverkliga visionen om den smarta staden, avslutar Daniel Ehnhage.