Viljan och tron finns

 

Sverige står inför stora samhällsutmaningar, inte minst på grund av en förändrad demografi, och den offentliga sektorn måste effektivisera sin service för att leva upp till medborgarnas behov.  Regeringen har här pekat ut IoT, Internet of Things, som en strategiskt viktig satsning, där visionen är den smarta staden. Sverige ska helt enkelt bli världsledande på att utnyttja fördelarna med sakernas internet.

– Inom ramen för den smarta staden ser vi vertikalerna vatten, el/energi, avfall, belysning och parkering. Med hjälp av sensorer och informationsflöden kan den offentliga verksamheten bli mer effektiv, produktiv och mer tillgänglig för medborgarna, säger Daniel Ehnhage, Head of IoT på Atea.

Fast helt enkelt är det inte. Tron på IoT finns där, och så även de sponsrade initiativen. Satsningen på sakernas internet har dock hittills inte tagit fart inom kommun och landsting.

– Internet of things har blivit lite som när vi började prata om digitaliseringen – alla går och väntar på dagen D då den helt plötsligt är här. Det är dock snarare en fråga om en process som kräver aktivt samarbete på såväl regional som nationell nivå, från och med nu, säger han.

 

Daniel EkhageMötesplatser underlättar

 

Genom Ateas mötesplatser, kommunforum, får kommuner möjlighet att diskutera vilka behov och kravställningar som är viktigast, och samtidigt inspirera varandra genom att visa vad som är möjligt att faktiskt genomföra med hjälp av sakernas internet. Daniel Ehnhage och hans kollegor ser ofta att det finns ett glapp mellan de som har den tekniska kompetensen, och de som faktiskt ska använda lösningarna.

 

Daniel Ehnhage, Head of IoT på Atea. Foto: ATEA

IoT ska alltid utgå från verksamheten för att kunna skapa resultat.

– IoT ska alltid utgå från verksamheten för att kunna skapa resultat. Vi strävar därför att primärt utvärdera utmaningarna i dialog mellan de ansvariga för verksamheten och IT. Utmaningen ligger inte i de tekniska lösningarna för att samla in data utan i att identifiera vad som ska uppnås för att kunna få ut de verkliga nyttoeffekterna av tekniken. Infrastrukturen som behövs kan bara byggas utifrån organisationers processer samt beröringspunkter med varandra.

Daniel Ehnhage menar att förutsättningarna för ett ordentligt genomslag i samhället är goda. Sverige ligger i teknisk framkant samt har medborgare med stor digital vana.

– Det fler inom den offentliga sektorn behöver göra är att ta tillvara på vår förmåga att skapa samsyn och samverkan i Sverige. Vi vill undvika enstaka initiativ utan gränssnitt mot andra verksamheter, vilket snarare skapar enskilda öar. Genom att den offentliga sektorn, innovativa bolag och systemintegratörer samtalar med varandra kan vi gemensamt skapa den samsyn som krävs för att förverkliga visionen om den smarta staden, avslutar Daniel Ehnhage.