Att bostads- och fastighetsbranschen är en het potatis kan knappast ha undgått någon. Problemet kan sammanfattas så här: En växande befolkning i kombination med för få lediga hyreslägenheter och näst intill obefintligt byggande av nya skapar bostadsbrist. Vilket innebär att ungdomar inte kan flytta hemifrån, att barnfamiljer tvingas bo för trångt och äldre par sitter fast i lägenheter som är större än de egentligen behöver. Många människor saknar dessutom bostad helt; framförallt är det de med svag ekonomi som drabbas.

– Bostadsmarknaden är i akut behov av att stretcha sina muskler för att öka rörligheten och för att få en social och långsiktig hållbarhet, säger Dennis Bucht, och menar att man först och främst måste skapa intresse hos fastighetsägarna att investera i nya bostadsbyggen, inte minst genom att förändra lagar och regelverk.

Nya utmaningar

– Med tanke på hur hårt reglerad hyreslagstiftningen är i dag så finns det inga incitament. Jag säger inte att vi förespråkar marknadshyror men vi behöver ha mer marknadsanpassade hyror; det skulle alla vinna på, säger Dennis Bucht, och förklarar att en mer offensiv bostadspolitik innebär att utbudet av hyreslägenheter i alla prisklasser växer.

Att få till en förändring genom opinionsbildning är en viktig del av hans uppdrag. Och han ser stora möjligheter genom att öppna upp för otippade samarbeten:

– När ett företag som Spotify ryter ifrån och hotar med att flytta verksamheten utomlands om bostadssituationen inte förbättras, då lyssnar politikerna. Ändå är det samma problem som vi inom fastighetsbranschen har uppmärksammat i 20 år.

Lokal förankring

Dennis Bucht är handplockad till jobbet som vd för Fastighetsägarna GFR och kommer närmast från kommunala Mölndalsbostäder, där han varit vd under de senaste åtta åren. Inom fastighetsbranschen har han dock varit verksam betydligt längre, både som ekonomichef och vd för Bostadsbolaget och Uddevallahem.

Det första han ska göra när han tillträder sin nya tjänst 3 oktober är att åka runt till de övriga åtta lokalkontoren och träffa i alla fall en del av alla de 5 000 medlemmar som tillsammans äger 17 000 fastigheter från Karlstad i norr till Kalmar i söder.

– Vår största styrka är den lokala förankringen. Min uppgift är att lyssna och föra medlemmarnas talan och se till att vi syns och hörs och driver de frågor som engagerar dem, både på lokal nivå och gentemot regering och riksdag.

Varför är just du rätt person för det här jobbet?

– För att jag både har erfarenhet och perspektiv som fastighetsägare samtidigt som jag är en tydlig och transparant ledare som är bra på att delegera.  

Att han kommer från kommunalt ägande och nu övergår till privat tror han inte har någon praktisk betydelse eftersom det är samma lagar och förutsättningar som styr.

– Den största förändringen blir att jag nu jobbar för hela branschen. Men jag brinner för frågor som har med samhällsutveckling att göra och tror verkligen att jag kan vara med och göra skillnad.