– Om vi ska transformera hela samhället måste vi hitta befintliga nät och komplettera dem. Bara för att det exempelvis är ett belysningsnät just nu betyder inte det att det inte kan användas till någonting annat, säger Roland Johansson.

Dagen belysningsnät grävdes ner under en tid då man räknade med att lamporna skulle förbruka mer el i framtiden. Det har dock blivit precis tvärt om. Idag används mer och mer miljövänliga LED-lampor vilket medfört att belysningsnäten inte använder sin fulla kapacitet.

– Näten existerar redan! Använder vi oss av detta finns eltillgänglighet redan i alla städer, orter och byar, säger Roland Johansson upprymt.

Fungerar som ett komplementRoland

Att förvänta sig att tunga fordon ska använda sig av belysningsnäten är ingenting Roland rekommenderar. Han ser det snarare som ett komplement.

– Om vi ser det som en pyramid kommer den högsta, och minsta biten, bestå av tunga fordon. Det är dessa som behöver snabbladdningsstationer som mest. Ser vi till nästa bit handlar det om normal-laddning från exempelvis bilar. Dessa kommer också i viss mån behöva snabbladdning, men varför kan inte det fungera på samma sätt som vi idag tänker när vi ska tanka. Alla planerar sin körning utifrån hur mycket man har kvar i tanken, så varför inte tänka så när det gäller laddning?

Ser man till den största biten som blir kvar av pyramiden handlar det om att tillgodose lättare fordon och alla andra brukare. Enligt Roland kan det handla om allt från matvagnar och cyklar till permobiler och stora festivalområden. Den absolut största delen av pyramiden, elbilar inkluderat, behöver inte snabbladdas konstant och kan därför istället använda sig av kompletterande nät.

– Ska det finnas laddplatser överallt går det inte att finansiera om man ska bygga helt nya nät. Om man däremot använder sig av de befintliga näten och sedan kompletterar detta med snabbladdningsstationer har vi nått ett väldigt stort mål, nämligen eltillgänglighet.