Det ena är de allt häftigare konjunktursvängningarna. Företag pendlar mellan att, i goda tider, jaga kapacitet och att, i mindre goda tider, försöka göra sig av med den. I båda fallen är dramatiken, nästan alltid, stor. Perioderna av balans mellan utbud och efterfrågan finns knappt längre.

Det andra är strukturförändringarna. Förutsättningarna för företagandet förändras snabbt på grund av, främst, digitaliseringen. Teknik som nyligen uppfattades som futuristisk är plötsligt oundviklig för den som vill vara konkurrenskraftig.

 

Ingen kommer undan

 

Ingen kommer undan. Den nya tekniken ändrar på förutsättningarna för produktion och produktivitet, marknad och affärsidéer, kapitalförsörjning och ekonomistyrning, organisationer och professioner, infrastruktur och livsmönster.

Strukturförändringar har en annan profil än de cykliska konjunkturerna.

Strukturförändringar har en annan profil än de cykliska konjunkturerna. Strukturförändringar sker efter en sinuskurva. Först händer nästan ingenting. Plötsligt händer nästan allt. För att därefter vara etablerat. Sinuskurvan blir allt kompaktare. Från att på 1800-talet sträcka sig över ett sekel, mättes den på 1900-talet i decennier. Numera avlöper den, i allmänhet, på några få år.

 

Gäller att passa på

 

Allt fler av oss inser att det i en sådan värld knappast finns något annat än ett ”first” eller möjligen ”second mover advantage” att välja mellan. Tiden dödar snabbt chanserna att ta för sig av utvecklingen. Så, det gäller att passa på.

Frågan är förstå hur vi skall hänga med. Att utvecklingen är spännande och att vi känner att vi utvecklas på jobbet är ingen garanti för att vi orkar på lång sikt.

Därför måste vi redan nu fundera på hur vi skall lägga grunden till och utforma morgondagens yrkesroller och arbetsplatser:

Nummer 1Utbildning kommer förstås att vara viktig, men på ett delvis nytt sätt. Lärare har inte en chans att veta vilka utmaningar som deras elever kommer att ställas inför i framtiden. Skolan måste lära eleverna att lära sig själva. Bas- och kontextuella kunskaper ligger till grund för lärandet och kommer att vara viktigare än någonsin. Nyfikenhet och en hög ”inlärningskondition” likaså. Förmågan att befria sig själv från föråldrade insikter (”to kill one’s darlings”) kommer att bli avgörande för den som vill vara en del av utvecklingen. Social förmåga, som ger medarbetaren det nätverk som kan hjälpa henne att tänka och kunna, är också ett nödvändigt kompetensområde. 

 

Nummer 2Ledarskapet måste utvecklas. Delar av det kommer att stödjas av algoritmstyrda ”nudges” (blinkningar) som signalerar bra eller dåligt, rätt eller fel, mer eller mindre, snabbare eller långsammare ... ”Blinkningarna” kommer att nå oss mobilt och i realtid. Mänskliga ledare kommer att få en roll som liknar den skickliga terapeutens, men med teknik, affärer och ekonomi som samtalsämne. Mötena mellan ledare och medarbetare kommer att bli exklusivare än idag och måste därför präglas av mycket hög kvalitet. Varje samtal blir en investering i medarbetarens förmåga att själv komma vidare i utvecklingen. Ledarna kommer att försöka lära medarbetarna att, så långt det är möjligt, prata med sig själva och med varandra.

 

Nummer 3Morgondagens medarbetare måste få bättre möjlighet att reflektera. Arbetsmiljön måste värna hjärnas kapacitet att tänka stora och svåra tankar från störningar som provocerar fram reptilhjärnans kortsiktiga reaktioner. SMS, pushnotiser och nudges stör det avancerade tänkandet genom att hela tiden flytta hjärnans fokus.

 

Nummer 4Under perioder av stora ansträngningar och energiavtappning måste vi lära oss att fylla på våra hjärnor med ny energi. Alla är olika och måste ”tanka” energi på sitt eget sätt. Det som ”fyller på” för någon, kan ”dränera” för någon annan. Motion, umgänge och kultur är tre sätt att fylla på som fungerar för många av oss. Ansvaret vilar förstås på den anställde, men arbetsgivaren bör inspirera till ansvarstagandet.

 

Nummer 5Vi har sedan länge en tradition av att måla framtiden i mörka färger. Pessimister uppfattas som seriösare och får större uppmärksamhet än optimister. Det är märkligt, för facit visar att utvecklingen sedan länge går åt rätt håll. Det kommer den att göra även i fortsättningen. Så sist, men inte minst, ge framtidsoptimisterna en chans att höras.