Med hjälp av BIM blir projekteringen effektivare och smidigare, vilket även underlättar installation av rörsystem ute på byggarbetsplatserna.

"Allt blir rätt direkt när vi använder våra produkter"

– Tidigare projekterades rörsystemsinstallationer i standardsystem, men nu hanterar vi all projektering med våra egna produkter direkt i BIM. Allt blir rätt direkt när vi använder våra produkter, till skillnad mot ritsystemens standardfunktioner som ofta avviker från verkligheten vad gäller mått, vinklar och liknande, säger Lennart Silvegren, försäljningsdirektör på Wavin, som producerar rörsystem för fastigheter.

 

En enklare överblick

När projekteringen görs i BIM-systemet skrivs en lista med samtliga komponenter ut så snart projekteringen är klar. Det är dessutom lättare att överblicka kostnaden för samtliga komponenter och installationsarbetet. Med standardsystem krävs fler tidskrävande moment för att genomföra projekteringen från start till mål. Med BIM kan hela installationen dessutom visualiseras i 3D för såväl kunden som Wavins egna medarbetare.

– Rörsystemen är bara ett av många tekniska system som installeras i en fastighet under byggnation. Med hjälp av BIM säkerställer vi att våra installationer inte krockar på något sätt med de övriga installationer som ska genomföras, säger Lennart Silvegren.