På den visionen bygger Catharina Elmsäter Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier, sitt uppdrag.

 

Klimatsmart stadsdel 

– Ett hållbart samhällsbyggande är ingen ”quick fix” utan måste inkludera många perspektiv. Man kan exempelvis inte bygga en helt ny klimatsmart stadsdel utan att samordna den med en smart infrastruktur, förklarar hon.

Grundstenar i ett hållbart byggande är kunskap och kompetens kring byggande, som inkluderar smarta materialval, teknik för energismarta val, insikter om samspelet mellan samhällsbyggande och infrastruktur och mycket annat.

"Tiden berör oss mycket, både i arbetslivet och privat."

– En central fråga handlar om tidsaspekten. Tiden berör oss mycket, både i arbetslivet och privat. En smart stad effektiviserar vår tidsanvändning så vi slipper sitta i bilköer till jobbet eller vänta länge på nästa pendeltåg. Hållbart samhällsbyggande utgår från att både arbetslivet och privatlivet fungerar så friktionsfritt som möjligt.

Enligt Catharina Elmsäter-Svärd är det infrastrukturen som är motorn i själva byggprocessen, och som inte ser till avstånd utan den tid som det tar att ta sig från ett ställe till ett annat och gör den kortast möjlig.

– Samhällsplaneringen behöver också möta ökande användning av digital teknik, som ökade köp över internet. Där måste vi hitta smarta logistiska lösningar i fastigheterna på hur vi kan få leveranser hem utan att behöva vara hemma, kanske ett låsbart utrymme i källaren som går att öppna på distans.

 

Tänka långsiktigt 

Sveriges position inom hållbart byggande är starkt internationellt sett och hon ser många möjligheter till att det kan bli ett framgångsrikt exportområde.

"Det skapar olika innovativa arenor"

– Vi har i Sverige ett unikt arbetssätt där vi samordnar våra insatser mellan akademi, samhälle och näringsliv. Det skapar olika innovativa arenor där vi gemensamt och effektivt löser många frågor.

Det finns utmaningar i byggbranschen, men även potential till förbättringar. Till exempel kan ökad standardisering och mer prefabricerat material göra byggprocessen effektivare.

– Det är inte långt till 2025 och vi måste rusta Sverige för en folkmängd på 11 miljoner, så det gäller att tänka långsiktigt och våga hålla i helheten, avslutar Catharina Elmsäter-Svärd.