Företaget AIM Sweden är sprunget ur forskargruppen AIR, Additive Information and Research, som i över femton års tid forskat på just 3D-printing, eller additiv tillverkning, på Mittuniversitetet i Östersund.

– Vårt uppdrag är att kommersialisera forskningsresultaten och vi äger alla immateriella rättigheter som kommer från AIR, både nuvarande och framtida. Samtidigt är AIR vår största ägare, så verksamheten ligger hela tiden mycket nära forskningen, konstaterar Göran Elovsson, VD på AIM Sweden.

 

Inte många som behärskar det

 

De installerade sin första 3D-printer för serietillverkning i maj 2016 och har redan fem stycken, två för plastdetaljer och tre för metalldetaljer.

– En av våra specialiteter är tillverkning i metall, det är inte många som behärskar det. Hittills har vi använt titan men under 2018 kommer vi starta tillverkning även i rostfritt stål, något vi är nästan ensamma om i världen. Och vi har själva utvecklat och äger de processparametrar som styr den rostfria tillverkningen.

De har med den kompetens de byggt under alla år AIR forskat inom området skapat sig en unik internationell position med kunder från hela världen.

Här i lilla Östersund finns en så unik spetskompetens

– Det är lite kul att det här i lilla Östersund finns en så unik spetskompetens som efterfrågas av många stora internationella företag. Ett exempel är ett stort globalt företag som byggt en egen 3D-serietillverkning. Men de har inte samma grundläggande kompetens varför de vänder sig till oss i stället som specialiserat oss på just detta, berättar han.

 

AIM Metalltillverkning - prototyp. Foto: Stum Reklambyrå

Det är inte många som behärksar finesserna bakom 3d-printning i metall. Foto: Stum Reklambyrå
 

Två vanliga tekniker

 

Det finns två vanliga tekniker för 3D-printning. AIM Sweden använder EBM-tekniken (Electron Beam Melting). Laserteknik är den andra.

3D-printning är dock en så pass ny teknik att det fortfarande är många som inte riktigt förstår hur den kan användas.

En mycket användbar och flexibel teknik

– Det finns många förutfattade meningar om vad den kan eller inte kan användas till, vilket är synd. För 3D-printning är en mycket användbar och flexibel teknik som kan användas till betydligt mer än man tror. Och designmöjligheterna är nästan outsinliga, vi kan individanpassa på serienivå, konstaterar Göran Elovsson.

Dessutom är materialegenskaperna hos varje tillverkad detalj mycket bra, bättre än exempelvis både gjutgods och smidda detaljer.