Åtta europeiska städer samarbetar med olika miljöteknikföretag för att testa och utveckla tolv smarta lösningar för urban hållbar tillväxt inom projektet GrowSmarter. Stockholm, Barcelona och Köln är demonstrationsstäder som tillsammans med olika innovativa miljöteknikföretag ska utveckla och testa nya smarta lösningar. Cork, Graz, Porto, Valetta och Suceava som är de andra städerna i GrowSmarter tar del av erfarenheterna av de smarta lösningarna i demonstrationsstäderna.

– Här i Stockholm så kommer vi att fokusera på Årsta och Slakthusområdet för projektet. Det är två stadsdelar som delar samma utmaningar som många andra europeiska stadsdelar, säger Gustaf Landahl, avdelningschef på Miljöförvaltningen i Stockholms stad och tillika ledare för projektet.

Fokus på miljö och tillväxtGustav

Målet med projektet är i de utvalda områdena minska energiförbrukning och utsläpp med 60 procent samt att i nära samarbete med miljöteknikföretagen skapa 1500 nya jobb.

– Att minska utsläppen från transporter är en stor utmaning och i Årsta ska vi premiera kollektivtrafik, förbättra bygglogistiken samt ha fler elldaddare, cykelpooler och elbilspooler för att nå utsläppsmålen.

Energieffektivisering vid renovering

Återvinning av spillvärme med från severhallar och grönsakskylar, biogasproduktion av matrester och smarta system för solenergiproduktion är exempel på lösningar för energieffektivisering.

– Energieffektivisering kommer också att bero på hur de boende beter sig. Exempel på det är hur man använder el och varmvatten. Genom realtidsinformation till de boende kan man sprida info och göra de boende medvetna om sin förbrukning och därmed minska obetänksamt användande.

Skapar tillväxt

De tolv smarta lösningarna ska vara på plats i slutet av 2017 och ska då visas upp för andra städer. De industripartners som är delaktiga i projektet kommer också att visas upp och tanken är att det ska generera affärer vilket ska resultera i fler jobb.

– Vi ska visa att vi kan göra det lättare och bättre att vara miljösmart samt skapa tillväxt, det är nyckeln till framgång. Det ska vara lätt att göra rätt, avslutar Gustaf Landahl.