Det sker mycket parallellt i regionen, förutom bygget av de två forskningsanläggningarna också utbyggnaden av Kastrup m.m.

– I samband med alla satsningar finns unika möjligheter att knyta ihop hela Öresundsregionen genom smarta infrastruktursatsningar. ESS och Max 4 förväntas locka över 5000 forskarbesök varje år och i kölvattnet på dem förväntas Lund växa med 40-50 000 personer, berättar Erland Juhlin, Vice president på IKC Fonder.

Finns unika möjligheter att knyta ihop hela Öresundsregionen

Och, tack vare den tunnel som planeras att byggas och som ska förbinda Rödby och Puttgarten kommer restiden från Malmö till Berlin ta tre timmar, att jämföras med ca fem timmar mellan Malmö-Stockholm, vilket gör att tågresor kommer bli betydligt attraktivare.Erland

– Och Köpenhamn bygger nu ut sin metro och det finns diskussioner om att dra metron ända till Malmö. Därigenom skulle många persontransporter kunna flyttas från bil till metro framöver vilket också skulle avlasta miljön betydligt, konstaterar han.

Den vision Erland Juhlin har är att genom smarta infrastruktursatsningar skulle Öresundsregionen kunna förtätas vilket både ger underlag för större satsningar på spårbunden infrastruktur och en större tillväxt i regionen. En Öresundsregion i stark tillväxt skulle kunna balansera upp den dominans som Stockholm har idag, vilket skulle vara positivt för den nationella tillväxten.

– I Öresundsregionen finns tillgång till både mark och bostäder till rimliga priser vilket är lockande för många företag som idag upplever det svårt att etablera sig i den överhettade Stockholmsregionen, förklarar han.

Ekonomiska incitament för hållbarhet

Det blir en positiv spiral som baseras på att regionen jobbar smart med att bygga den infrastruktur som behövs för att säkra en tillväxt i regionen och som inte samtidigt blir en ökad belastning på miljön.

– En drivande faktor i sammanhanget är ekonomiska incitament för hållbarhet. Ett exempel är de infrastrukturfond vi själva driver, de har en klar hållbarhetsvinkel där vi i största mån undviker investeringar i elbolag som hämtar elkraft från kärnkraft eller kol exempelvis och i stället fokuserar allt mer på förnyelsebar energi, avslutar Erland Juhlin.