Transportnäringens största utmaning just nu är att hitta människor att anställa – förare, mekaniker och annan personal. Antalet stillastående fordon till följd av chaufförsbristen växer. Caj Luoma är chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen, en bransch- och arbetsgivarorganisation inom transportnäringen.

 

40 000 jobb 

– Hela näringslivet drabbas om transportnäringen inte kan växa och utvecklas. Transporterna är ju en förutsättning för andra branscher att fungera.

Caj berättar att det idag anställs 250 personer i veckan till branschens yrken men att det kunde vara fler bara det fanns människor att anställa.

"Branschen måste lyckas anställa i takt med efterfrågan."

Han framhåller vidare att tiotusentals jobb skulle gå förlorade om branschen inte lyckas anställa i takt med efterfrågan. Han hänvisar till rapporten ”Transportnäringen och jobbenen framtidsspaning”, som Transportföretagen har låtit ta fram tillsammans med HUI Reserach.

– Med förlorade jobb menas jobb som aldrig kommer att skapas. Lyckas företagen inte anställa kan de inte växa och utvecklas och det gäller ju då även andra branscher med. Ett scenario visar att det kan handla om 40 000 förlorade jobb till år 2030.

Caj menar att det finns flera bakomliggande orsaker till det stora rekryteringsbehovet.

– En orsak är stora pensionsavgångar inom branschen, en annan är ett minskat intresse för branschens utbildningar. Dessutom ökar behovet av transporter till följd av växande befolkning och ett ökat transportbehov.

Det finns konkreta åtgärder för att möta situationen med att förbättra villkoren för företagen att kunna hitta rätt kompetens. Den främsta handlar om ungdomar och utbildningskvalitet säger Caj.

– Det är viktigt att fler ungdomar söker till branschens gymnasieutbildningar. Kvaliteten på utbildningarna måste därför vara modern och relevant. Teknik och utrustning ska vara den senaste.

– Att ge gymnasieelever möjlighet att kunna ta körkort i skolan skulle göra stor skillnad. Det finns ett regeringsförslag som innebär en möjlighet att CSN-finansiera ett körkortstagande och det är bra men det omfattar tyvärr inte körkort för buss eller tung lastbil. Körkortet öppnar även möjligheten för andra yrken och minskar därmed risken för att bli arbetslös.

 

Hög kvalitet 

Som i alla sammanhang är en väl fungerande dialog en förutsättning, framförallt lokalt.

– Det är viktigt att skola, politiska beslutsfattare och bransch träffas och att de tillsammans utvecklar lokala strukturer för dialog och samarbetsformer. Det kan till exempel handla om praktikplatser, om att ge eller låna ut utrustning till skolan och att se till att tillräckligt med resurser avsätts.

Caj berättar vidare om Motorbranschcollege förkortat MBC, som ett praktiskt exempel på både hög kvalitet och lokal förankring. MBC innebär en kvalitetssäkring av gymnasieskolans fordonstekniska utbildningar för att attrahera fler elever och för att förbättra matchningen med företagens behov.

"Just nu arbetar ytterligare 20 skolor runtom i landet med att certifiera sig"

– Bakom MBC står Transportföretagen och IF Metall. Projektet lanserades i höstas. Hitintills har tre skolor certifierats och just nu arbetar ytterligare 20 skolor runtom i landet med att certifiera sig vilket vi ser som en stor framgång.

Caj berättar vidare om företeelsen yrkestävlingar för ungdomar för att locka fler till branschens yrken och utbildningar.

– Yrkestävlingarnas syfte är att attrahera och inspirera ungdomar till en rad yrken, däribland transportbranschens. I Sverige arrangeras tävlingar av WorldSkills Sweden. Tävlingarna syftar även till att sammanföra bransch, skola och politiska beslutsfattare. I april arrangeras Yrkes-SM i Uppsala. Transportföretagen står då som arrangör av tävlingar riktade främst mot motorbranschens olika yrkesroller.

 

Spännande utveckling 

Transportnäringen är en framtidsbransch i förändring framhåller Caj. Teknikutvecklingen har moderniserat yrkena och arbetsmiljön har genomgått en stor förändring under senare år.

"Många som tänker på digitalisering associerar till autonoma transporter."

– Vår bransch är redan digitaliserad: motorer, bränsleförbrukning, transport- och logistiksystem är idag i hög utsträckning digitaliserade. Många som tänker på digitalisering associerar till autonoma transporter. Det är en spännande utveckling att följa, ingen kan ju helt säkert säga ens hur det kommer att se ut i branschen inom en framtid, men vi vet att mycket är på gång.

Att digitaliseringen och den nya tekniken skulle slå ut personalen avfärdar Caj Luoma.

– Behovet av personal kvarstår trots att yrkena ständigt är i förändring. Att yrkena ändras och utvecklas är en annan sak. Men det kommer alltid att behövas människor till branschen.

– Vi finns tillgängliga för dialog om hur vi får fler att vilja jobba inom branschens yrken. Vår bransch är en framtidsbransch, transportnäringens kompetensförsörjning är viktig för hela samhället! Avslutar Caj Luoma.