Sveriges industriföretag går bra och enligt konjunkturrapporter har 90 procent av teknikföretagen god eller mycket god omsättning. Precis som övriga branscher påverkas industrin av den ökade digitaliseringen med snabba omvärldsförändringar. Nya affärsmodeller och den tekniska utvecklingen ritar om spelplanen för våra företag, och vi ser att den produktlogik vi länge varit vana vid ersätts av en tjänstelogik. 

Värdet skapas först när kunden använder produkten och inte teknologin i sig

– Enligt tjänstelogiken skapas värdet först när kunden använder produkten och inte teknologin i sig, eller i tillverkningen. Och därför bör produktens kundnytta vara den centrala utgångspunkten för affärsutvecklingen i ett företag. Den ansatsen är inte alltid självklar varken i industriföretag eller teknikutvecklande företag, säger Mats Engström.

 

Försvagad konkurrenskraft

 

Trots förändringstakten och det goda ekonomiska läget är det få som kompetensutvecklar för framtiden. Konsekvensen blir en försvagad konkurrenskraft men också en försvagad arbetskraft med medarbetare som dessutom bränner ut sig.

De företag som tvärtom satsar långsiktigt på kompetensutveckling är också de som hänger med och visar på långsiktig lönsamhet.

De som satsar på kompetensutveckling för framtiden, är de som kommer leverera kundvärde

– Våra av tradition starka ingenjörsföretag har mycket att vinna på att utbilda ledning och specialister till att bli mer affärsmässiga. De som idag satsar på att kompetensutveckla för framtiden, är de som kommer att vara fortsatt skickliga och kunna leverera mer kundvärde på en alltmer global marknad, avslutar Mats Engström.