När begrepp som Industri 4.0 och Smarta fabriker på allvar började ta fäste inom industrin började också fler och fler inse vilka möjligheter helautomatiserade tillverkningsprocesser faktiskt innebär.

Helautomatisering möjliggör tillverkning av kundanpassade specialprodukter

– Helautomatisering möjliggör tillverkning av kundanpassade specialprodukter till samma produktionskostnad som traditionell masstillverkning, säger Kristofer Skyttner, vd och grundare till SkyMaker, bolaget som hjälper tillverkande företag koppla ihop e-handel med fabrik.

 

Specialanpassade produkter

 

Utmaningen med Smarta fabriker är just att automatisera hela vägen. De flesta moderna maskiner kan idag kopplas upp mot molnet. Om då slutkunden själv kan specialanpassa en produkt så kan alla tillverkningsinstruktioner automatgenereras för varje kundorder.

– Genom att ge slutkunden möjligheten att själva anpassa en produkt kan specialbeställningar ske sömlöst och individanpassat genom företagets e-handelsportal. Istället för masstillverkning i fixa storlekar kan man producera specialprodukter mot kundorder här hemma i Sverige, avslutar Kristofer Skyttner.