DB Schenker Consulting erbjuder sina kunder affärs- och verksamhetsutveckling samt projektledning. Linda Borgenstam, vd, och Hanna Runesson, konsult, på Schenker Consulting AB är två av fem anställda som driver logistiknätverket LOVA för kvinnor. Nätverket startades år 2006 av en grupp kvinnor från DB Schenker Consulting, då det fanns få kvinnor på ledande positioner. Syftet är att skapa möjligheter för kompetensutveckling för kvinnor i branschen genom möten och utbyte av erfarenheter.

– Mycket har hänt de här nästan tio åren, berättar vd:n Linda. Idag finns det fler kvinnor, men vi är fortfarande en minoritet bland andra minoriteter.

En bransch där fler kvinnor behövs

LOVA skapar mötesplatser i form av bland annat lunchträffar där man diskuterar och utbyter ämnen som bestämts i förväg och grundar sig på logistik.

– Vi upplever att det är en mansdominerad bransch, och med nätverket kan vi utbyta kunskaper, säger Hanna.

Utöver lunchträffarna hålls fyra större träffar varje år, där kvinnor från branschen bjuds in för att dela med sig av sina erfarenheter. Några av gästerna har varit Anne-Lie Lind från SKF Logistics Services och flygplatsdirektören Charlotte Ljunggren. Basen för nätverket är Göteborgsregionen, och det är här de flesta träffarna hålls. Planen är att fokusera på den här regionen, men beroende på hur DB Schenker Consulting utvecklas kan nätverket vidgas.

– Det finns få kvinnliga nätverk om man jämför med manliga nätverk, säger Linda. Vi tror att det att det finns ett behov av att öka andelen ”nätverkande” kvinnor. Och reaktionerna har varit mycket positiva, berättar Linda.

Mer lönsamt med jämställdhet

På DB Schenker Consulting är man övertygad om att en ökad andel kvinnor i ledande befattningar också ökar lönsamheten för företaget, och studier bekräftar detta. Företaget har idag femtio procent kvinnor i bolaget och vd:n är kvinna.

– Vår koncern, DB Schenker Sverige, arbetar aktivt för ökad jämställdheten och företagsledningen består idag av trettiotre procent kvinnor, säger Linda.