Gröna fotavtryck i Växjö

 

1996 året då Dolly, det första klonade djuret föds och stadsminister Göran Persson tar över. Året då de flesta fortfarande var kvar i det glada 80-talet utan tanke på miljön.

Man fick därför tänka till för hur man skulle integrera kommun och individ.

I Växjö kommun gick man samma år i bräschen för att bli helt fri från fossila bränslen. Från början fanns ingen plan, men man riktade blickarna mot den internationella arenan och började bygga projekt och nätverk. Genom ett reportage i BBC 2007 så blev Växjö välkänd som en "miljökommun" både i Sverige och internationellt och fick epitetet "Europas grönaste stad". Efter dagliga besök av utländskmedia så visste invånarna fortfarande ingenting om miljö-och klimatarbetet i kommunen.

Man fick därför tänka till för hur man skulle integrera kommun och individ. Kommunorganisationen kan ses som loket som behöver sina vagnar i invånarna, det lokala näringslivet och även Linnéuniversitetet. Idag är alla med på tåget och Växjö har precis tilldelats EU-kommissionens utmärkelse European Green Leaf Awards 2018 som går till en stad med max 100 000 invånare. Verkligen en kvalitetsstämpel på Växjö kommuns målmedvetna arbete för en bättre miljö.

 

Gröna framgångsfaktorer

 

Växjö kommuns signum för att förverkliga miljöarbetet är eniga politiker från olika partier som vill och vågar. Dessa har velat vara överens och getts samma kunskapsbas att arbeta utifrån. Sedan har man haft en långsiktig vision med genomförbara mål. Även om kritik hörts från invånare t.ex. i bygget av en bussfil för att skapa en grön infrastruktur så sa man ”vi vågar testa!” och om det sen inte skulle bli bra så får vi ändra igen.

En framgång föder nästa

Hållbarhetschef Julia Ahlrot säger ”Filosofin i Växjö är tillsammans med hela samhället. I allt från företagsnätverk till Sustainable Småland till Linnéuniversitetet och man tar även hjälp från regeringen. Kommunen anstränger sig lite extra och som Ahlrot menar ”en framgång föder nästa". Vi jobbar mycket med omvärldsbevakning och inspireras även av att påverka utåt och vara en aktör att räkna med och en kommun som makthavare inom EU lyssnar på". För att bidra till en god livskvalitet för sina invånare är det viktigt att kommunen också tydliggör sina ambitioner och visar sin öppenhet vilket ger en kraftinjektion.

 

FN-agendan 2030 – för en bättre värld

 

Växjö kommun har påbörjat arbetet med agenda 2030 som består av 17 globala mål med sammanlagt 169 delmål. Man står i en uppstartsfas där miljö och social hållbarhet inte längre behandlas som två separata frågor utan där fokus ligger på social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling till exempel genom stadsodling eller återbruk. Kom ihåg det kostar mer att vara passiv än att ta steget och rösta för miljön!