Den i särklass största utmaningen för regionens företag är att hitta rätt kompetens. Det är minst lika angeläget för Volvo Cars, som för Offect i Tibro och Gullmarsstrand Hotell i Fiskebäckskil. Utan kompetensen, inga företag.

Det innebär också att en stor del av denna kompetens måste pendla längre än tidigare

I jordbrukssamhällets Sverige fanns en stor del av sysselsättningen som försörjde människor inom 500 meter från hemmet. Men för ungefär 50 år sedan, i det industrialiserade samhället, skaffade sig många en professionell utbildning och lämnade gården. Ofta fanns arbetsplatsen fortfarande på orten och avståndet från sängen till försörjningskällan var sällan längre än fem kilometer.

Idag passerar den genomsnittliga arbetstagaren minst en kommungräns på väg till jobbet. Samtidigt behövs både en bredare och djupare kompetens för att klara den avancerade produktion av varor och tjänster som sker på våra företag. Denna kompetens kan vi bara hitta om vi utgår från ett betydligt större befolkningsunderlag. Det innebär också att en stor del av denna kompetens måste pendla längre än tidigare. När fler människor med djupare och bredare kompetens ska attraheras samt förflytta sig allt längre uppstår en utmaning.

Större arbetsmarknad

För att lösa denna gordiska knut, måste vi få fler att flytta till regionen samtidigt som vi utökar arbetsmarknaden geografiskt. Om ett företag inte hittar rätt kompetens i Göteborg blir Trollhättan eller Borås många gånger ett naturligt nästa steg. Ett bra exempel är Volvo Cars som nu behöver 400 ingenjörer. Det blir svårt att hitta alla dessa i Göteborgsregionen. Då är det bra med en stor arbetsmarknad, där till exempel Trollhättan och Borås är helt integrerade genom snabba kommunikationer eller höghastighetståg.

Stora arbetsmarknader har fördelar

Stora arbetsmarknader har fördelar. De består av fler branscher och skapar på så vis också fler intressanta arbetsplatser och arbetsgivare. Det är naturligtvis mer lockande att etablera sig och sin familj i ett område där båda parter kan hitta ett passande arbete. Det motsatta exemplet är den mindre branschberoende kommunen som avfolkas och lättare konkurreras ut av en omvärld i förändring.

Göteborg växer

Alldeles nyligen släppte Handelskammaren rapporten Svenska Nav, en studie som mäter styrkan i landets 73 arbetsmarknader. I den framkommer det att Göteborgs arbetsmarknadsregion är näst bäst i landet.

Bristen på kompetens är deras största hinder för tillväxt

När det gäller invånare kan vi glädjande nog konstatera att Göteborgs arbetsmarknadsregion växer, sedan 2005 har befolkningen ökat med 11 procentandelar. Men den ökningen räcker inte, i synnerhet inte om vi jämför med Stockholm-Solna som är Sveriges bästa arbetsmarknad, de har ökat med 17 procentandelar. Vad säger att inte vi kan vara minst lika bra eller bättre?

Befolkningstillväxten i Göteborgsregionen hämmas av stor brist på bostäder, vilket i sin tur leder till att företagens möjligheter att rekrytera personal minskar. Det blir extra allvarsamt då vi för närvarande är inne i en period av stor brist på kompetens. De flesta företag anser rent av att bristen på kompetens är deras största hinder för tillväxt.

Vi stärker vår ställning

Vägarna för att locka kompetens och invånare till vår region är flera och här är några; utveckla attraktiva städer med nya bostäder, där människor vill bo och leva. Satsa på framtidens intelligenta infrastruktur där uppkopplade bilar, bussar och tåg kan transportera fler västsvenskar på kortare tid till och från sina arbeten.

Lyckas vi med det kommer Västsverige kunna fortsätta stärka sin ställning

Vidare är det helt avgörande att vi på ett bra sätt lyckas få våra nyanlända migranters kunskaper validerade och får dem i arbete, det är det erkänt bästa sättet att skapa ett fungerande liv med mål och mening.

Lyckas vi med det kommer Västsverige kunna fortsätta stärka sin ställning som en av Europas exportstarkaste regioner. Det är bara vi som sätter gränserna för vad vi vill bli i framtiden.

Kan vi tänka det, så kan vi skapa det.

Johan Trouvé
vd, Västsvenska handelskammaren