Ola Serneke är en entreprenörssjäl som drivs av att våga tänka annorlunda och bevisa att nya byggkoncept, som omgivningen till en början mött med misstro, kan genomföras med framgång.

En av mina starkaste drivkrafter är att ständigt utmana

– En av mina starkaste drivkrafter är att ständigt utmana och ifrågasätta gängse normer och arbetssätt i byggbranschen.  Jag vill göra avtryck med projekt som sticker ut och skiljer sig från mängden. Mitt företagande har redan från start präglats av högt satta visioner och tydliga mål, det har hjälpt mig framåt, säger Ola Serneke.

Ett konkret exempel på hans envishet och vilja är Karlatornet, som växer fram i den nya stadsdelen Älvstaden och kan stoltsera med att vara Göteborgs och Nordens högsta byggnad när det står klart 2019. Karlatornet är en del av den nya stadsdelen Karlavagnsplatsen som ingår i ”Vision Älvstaden”. När Karlavagnsplatsen står klar ska den bestå av tio kvarter av varierande karaktär. Där bygger Serneke koncernen en levande och tät blandstad med bostäder i varierande upplåtelseform, handel, kontor, vård, skola och olika typer serviceverksamheter.

Områdena kring Göta Älv kan utvecklas till levande stadsmiljö

– Just områdena i anslutning till Göta älv hör till de områden som har störst utvecklingspotential i Göteborg. Göteborgs stads Vision Älvstaden är definitivt ett steg i rätt riktning mot att tillvarata dessa vattennära och centralt belägna ytor. Karlavagnsplatsen och Karlatornet ska bli en del av en hållbar stadsdel som lever dygnet runt, året runt. Det känns viktigt att den nya stadsdelen innehåller såväl hyresrätter som bostadsrätter för olika målgrupper; seniorer, ungdomar, studenter och barnfamiljer, säger Ola Serneke.

Till en början var planen att bygga en skola

Ola Serneke är född i Alingsås, men har bott halva sitt liv i Göteborg och har ett starkt personligt engagemang för stadens och regionens utveckling. Han strävar alltid efter att kombinera affärer med samhällsnytta och socialt ansvar, exempelvis i arbetet med att bygga Göteborgs nya arena, Prioritet Serneke Arena.

– Till en början var planen att bygga en skola och fotbollshall, men efterhand som intresset ökade även från andra aktörer utvecklades projektet till Nordens största multisportarena. Den här typen av satsningar är viktiga för Göteborgs tillväxt, dels eftersom det ger många ungdomar och vuxna möjlighet att träna och vara aktiva i föreningslivet, men också för att arenan bidrar till stadsdelens och stadens attraktivitet, säger Ola Serneke.

Efterlyser ökad samverkan

En avgörande faktor för Göteborgs framtida tillväxt är, enligt Ola Serneke, en väletablerad samverkan mellan Göteborgs stads olika förvaltningar, föreningslivet, näringslivet och medborgarna. En ökad samverkan över stadsdelsgränserna betraktar han också som en avgörande framgångsfaktor. En annan viktig fråga för Göteborgs och i förlängningen hela regionens utveckling är att politikerna skjuter till tillräckliga resurser som kan matcha deras politiska löften.

Omöjligt för byggföretagen att förverkliga sina visioner

– Om man politiskt exempelvis lovar att det ska byggas ett stort antal nya bostäder fram till år 2021 och sedan inte ser till att det finns tillräckligt många tjänstemän som kan hantera ökningen så faller löftet platt. Jag skulle gärna se att Göteborgs stad och kranskommunerna blir effektivare och mer drivande i marktilldelningen till byggherrar. Om vi inte tilldelas någon mark är det omöjligt för byggföretagen att förverkliga sina visioner och bygga nya bostäder, kontor och annat som behövs i en växande stad. Göteborgs stads vision är jättebra, men det krävs tydliga delmål och checklistor för att verkligen kunna nå dit, säger Ola Serneke.