Våra körkortsuppgifter är sårbara och skyddet av dem en privat såväl som en nationell angelägenhet. Idag finns tekniska lösningar som kombinerar lagring av medborgares identitetsuppgifter i isolerade inloggningssystem med Near Field Communication-teknik, en överföringsmetod för kontaktlöst utbyte av data över korta sträckor. Resultatet blir en stark åtkomstkontroll av integritetsskyddade uppgifter.

 

Privat och kontrollerat

 

– Genom medborgarens mobila ID med privat inloggning, en verifieringsinstans mot en annan mobil eller terminal, samt en mobil lösning för verifiering, kan en tjänsteman utföra bakgrundskontroll av ID och körkort, men bara utifrån den information som efterfrågas och godkänns av medborgaren. Överföringen sker endast på korta avstånd och då en mobil enhet inloggad i ett verifieringssystem efterfrågar informationen, säger Konstantin Papaxanthis, vd på Scytáles.