Regeringen har tagit fram en nyindustrialiseringsstrategi som ska bidra till att Sverige ska vara världsledande inom modern och hållbar industriell produktion – en produktion som är smart, flexibel, resurseffektiv och samtidigt erbjuder en attraktiv arbetsplats. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg har valt ut fyra fokusområden av särskild vikt genom följande frågeställningar för att stärka omställningsförmågan och konkurrenskraften hos svenska företag:

 
  • Vi vet att det finns många framförallt små och medelstora företag som skulle vinna mycket på att implementera ny teknik. Men med det tryck som nu är i industrin har de fullt upp med sina nuvarande kunder. Hur får vi fler SME att trots högkonjunktur dra nytta av digitalisering och automation för att vässa sin konkurrenskraft och vinna nya kunder?
  • Hållbar produktion och produkter är en svensk konkurrensfördel. Vilken är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för dig nu och framöver och går det att ta betalt för dem på marknaden?
  • Kompetensförsörjningen är den enskilt största frågan för i princip alla företag jag träffar. Nu storsatsar regeringen på ett kunskapslyft med över 90 000 nya platser. Många av dem kan utformas efter industrins specifikationer – men har ni en plan för att dra nytta av alla dessa nya utbildningsplatser?
  • Alla älskar innovationsupphandling. Det vill säga att vi använder mer av den offentliga sektorns upphandling på över 600 miljarder kr varje år till att köpa nya lösningar, inte bara från hyllan. Nu finns en särskild upphandlingsmyndighet som ska hjälpa till men ändå är det förtvivlat svårt att få till. Vilka topp tre innovationsupphandlingar skulle göras i morgon om du fick bestämma?
 

Klicka på experternas citat nedan för att läsa deras fullständiga svar!