Den skulle innebära en lösning på kapacitetsbrist för godstrafik till kontinenten och också erbjuda tågresenärer en snabbare resa inom hela Greater Copenhagen. En fast förbindelse mellan Tyskland och Danmark, den så kallade Fehmarn Bält-förbindelsen är redan på gång, och när den väl står klar kommer trycket på Öresundsbron att öka ytterligare. Då spås en 80-procentig ökning av godstransporter.

 

Godstrafiken säkras 

Öresundsbron är idag den enda passagen för tågtrafik från Sverige till Danmark och vidare ut i Europa.

"Färjorna mellan Trelleborg och Rostock på väg att försvinna."

Tidigare har tågfärjor över sundet bidragit till att svälja viss spårbunden trafik, men de finns inte längre kvar. Nu är även färjorna mellan Trelleborg och Rostock på väg att försvinna. Om Europaspåret, som planeras att gå genom en tunnel och därmed bli mindre känslig för yttre påverkan, genomförs skulle det innebära att kapaciteten för godstrafiken mellan Skandinavien och kontinenten säkras genom att få två fullgoda järnvägsförbindelser.

I planen för Europaspåret ingår också bilförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör samt ombyggnad och kapacitetsförstärkning av Köpenhamns huvudbangård.