Det strategiska innovationsprogrammet SIP STRIM, för gruv- och metallutvinnande industri, stöttar den utvecklingen genom innovationsprojekt.

Gruvbranschen har länge jobbat med innovationer och med samverkan, både mellan företag och med akademi och institut. SIP STRIM har blivit en katalysator för de ambitionerna och bidrar till att utvecklingen accelereras.

– De senaste tio åren har det skett en otrolig utveckling i branschen med digitalisering och automation. Vi har världsledande aktörer som samverkar för teknikutveckling och tillsammans med kraftfulla satsningar på hållbarhet har det starkt bidragit till att Sverige trots liten andel av världsproduktionen är en ledande gruvnation, berättar Jenny Greberg, ansvarig för teknik och innovation på SIP STRIM.

Hon förklarar vidare hur villkoren inom gruvdriften förändrats, idag kan en gruvarbetare sitta på ett kontor och köra maskinerna i gruvan.

– Det finns en mängd intressanta högteknologiska arbeten i en gruva och många spännande utmaningar att lösa, varav en är att åstadkomma en helt fossilfri gruvdrift.

 

Metaller av stor vikt för ny grön teknologi

 Det är dock inte många som är medvetna om hur viktiga metaller är för den gröna omställningen.

– Den nya teknik som krävs för ett framtida hållbart samhälle, exempelvis solceller och elbilsbatterier, kräver ökad tillgång på metaller och mineral. Återvinning av de metaller som redan är i omlopp räcker inte på långa vägar för all den nya teknologin och samhällets behov, utan det krävs fortsatt utvinning.

"Vi behöver många fler duktiga och engagerade unga"

Då utmaningarna är globala jobbar SIP STRIM med länder som Canada, Chile och Australien. Med hjälp av samarbetspartners runt om i världen kan de svenska investeringarna växlas upp med internationella och ge en hävstångseffekt för projekten så att utvecklingen kan ske ännu snabbare.

 

Gul truck i snölandskap

Foto: Stefan Berg/Boliden

 

Några av SIP STRIMS innovationsprojekt är:
 

  • Färdplan för fossilfri gruva: Syftet är att Sverige ska bli en av världens första fossilfria välfärdsnationer. Branschen är övertygad om att detta ska lyckas, men det kommer att ta tid och vara kapitalkrävande. Projektet drivs av Svemin.
  • Spårbara metaller för en hållbar framtid: Svemin och forskningsinstitutet RISE tar ett första steg i att försöka utveckla digitala lösningar för att spåra var och hur metaller produceras för att stärka hållbarhetsarbetet.

En av de stora utmaningarna för branschen för att kunna nå de hållbarhetsmål de satt upp är dock en stor kompetensbrist.

– Vi behöver många fler duktiga och engagerade unga som kan hjälpa oss nå våra mål, avslutar Jenny Greberg.