För några år sedan hade knappt någon hört talas om 3D-scanning – i dag är den i fokus.

– 3D-scanningen har funnits i viss form i ett antal år, men det som har hänt nu är att den har blivit snabb, enkel att använda och ger mycket noggranna resultat. Ja, en precision ner till 20 micrometer, säger Christoffer Eriksson, vd på MLT Maskin & Laserteknik. Han märker att efterfrågan ökar. Och det är alla möjliga företag som efterfrågar deras kunskap och teknik inom 3D. Alltifrån stora verkstadsindustrier till bilindustrin, men också något så annorlunda som bevarande av hällristningar.

– Vi är inblandade i att 3D-scanna hällristningsområdet i Tanum som är med på Unesco:s världsarvslista. De måste dokumenteras för framtiden, säger Christoffer.

3D-scanning för alla

3D-scanning öppnar många olika möjligheter, till exempel för de företag som använder underleverantörer.

– Du kan snabbt vid ankomstkontroll scanna av och se att måtten stämmer, och på så sätt slipper du upptäcka fel senare i produktionskedjan, säger han.

3D-scanning ihop med 3D-printing gör det också möjligt att förenkla och snabba upp produktutvecklingscykeln.

– Prototyper eller skarpa detaljer, kan enkelt 3D-scannas och ställas mot CAD-ritning, säger Christoffer.

Det blir nu mycket lättare att själv – snabbt och enkelt – testa sig fram jämfört med hur det annars går till när man skickar detaljerna till mätlabbet som använder komplicerade och tidskrävande mätmaskiner.

– Nu tar också 3D-printrar i metall och andra materiel fart och detaljer med helt nya former ser dagens ljus. Även här spelar 3D-scanning en avgörande roll.