Möjligheterna när allt mer i en stad ansluts till internet är nästintill oändliga. Internet och ”molnet” möjliggör visionen om den smarta staden. När människor och enheter är uppkopplade går det bland annat att aktivera tjänster baserat på geodata och människors position.

– Ett bra exempel är att det går att sänka temperaturen i en lägenhet när man lämnar den och höja den när man börjar närma sig hemmet. Det ger miljövinster på en helt ny nivå, säger Susanne Nellemann Ek, vd och kanslichef på Geoforum, en branschorganisation för geodataområdet.

Tanken är att smarta städer ska leverera ett gott liv. Hemkänslan ska ingå i ett större sammanhang.

 

Smarta städer och rörelsemönster

 

Med platstjänster från mobiltelefoner kan man få information om hur människor rör sig i staden. Flöden av människor kan styra hur staden ska utvecklas byggnads-, tjänste- och infrastrukturmässigt.

I framtiden kommer vi att kunna jobba dynamiskt.

– Det kommer att gå att bygga tjänster på vad som faktiskt händer. Ett nytt cykelställ för ett stort antal cyklar till exempel, används det på just den här platsen eller behövs det någon annanstans? I framtiden kommer vi att kunna jobba dynamiskt och databaserat och få svar på liknande och än mer komplicerade frågor, säger Susanne.

 

Mobil i händer. Foto: Geoforum

Flöden av människor kan styra hur staden ska utvecklas byggnads-, tjänste- och infrastrukturmässigt. Foto: Geoforum
 

Kommer krav på digitalisering

 

Information måste öppnas upp och bli tillgänglig och gratis. Kartinformation som är mest värdefull är idag hårdast inlåst. Det går idag att betala för att få den men intressanta data som kostar pengar gynnar inte innovation.

Susanne Nellemann Ek hoppas att regeringen under 2018, som antytts, kommer att ställa krav som möjliggör den smarta staden. Regeringen behöver visa ledarskap och införa öppna data och digitala planprocesser.

Digitaliseringen inom planering och byggande möjliggör ett sömlöst informationsflöde

– Standardiseringen av kartdata innebär ett stort jobb, liksom införandet av digitala planprocesser där kommunerna behöver göra likadant. Digitaliseringen inom planering och byggande möjliggör ett sömlöst informationsflöde från idé till färdig byggnad. Det minskar fragmentering och dubbelarbete, gör processen mer säker och transparent och öppnar upp för innovativa lösningar som gynnar medborgarna. De smarta städerna är snart här, avslutar Susanne Nellemann Ek.