– Ingenjörer är en yrkeskår som har varit, och kommer fortsätta vara viktig för att utveckla Sveriges konkurrenskraft. Men de kommer också att spela en nyckelroll när det gäller lösningar som är avgörande för omställningen till ett hållbart samhälle, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Exempel på ingenjörernas framtida arbetsuppgifter kan vara att hitta lösningar för bland annat högre energieffektivitet och hållbara produkter och produktionsprocesser.

Krav på framtida ingenjörers kompetens

Det kan vara svårt att förutse framtidens krav på ingenjörskompetensen, men att kunna jobba med projektledning är något som definitivt kommer att vara viktigt.

– Arbetet med människor och projektledning glöms ibland bort när många kopplar ingenjörsyrket till teknik, men det kommer att bli allt viktigare på framtidens arbetsmarknad.

IT kommer att vara en stor och viktig del av alla utbildningar

Helene Hellmark Knutsson berättar vidare att alla högskoleutbildningar ska ge långsiktigt hållbara utbildningar för en framtida arbetsmarknad där studenter rustas med förmågan att anpassa sig efter att yrken utvecklas och där en tydlig arbetsmarknadsanknytning är en del av själva utbildningen

 Samhällets digitalisering ökar också kraven på djupare it-kunskaper för ingenjörerna.

– IT kommer att vara en stor och viktig del av alla utbildningar, från förskola till forskning. Med tanke på hur samhällsutvecklingen ser ut kommer betydelsen knappast att minska framöver.

Samspel mellan skolor och näringsliv

Universitet och högskolor har i uppgift att samverka med det omgivande samhället och denna samverkan är särskilt intressant vid ingenjörsutbildningarna.

– De förändringar som kan komma att genomföras bör föras efter dialog med bland annat industrin. Som minister för högre utbildning och forskning har jag många och regelbundna möten med företrädare för näringslivet, högskolorna, universiteten och studenterna.

Duktiga på att ta fram bra ingenjörsutbildningar i Sverige

Hon berättar om vikten av att föra en dialog med alla inblandade parter för att kunna förstå och få en inblick i vilka förutsättningar som finns, vad som fungerar och vad som kan utvecklas. Men slutligen är det universitetens och högskolornas ansvar att fylla utbildningarna med innehåll, inom ramen för de examensmål som regeringen har satt upp.

– Universiteten och högskolorna har varit duktiga på att ta fram bra ingenjörsutbildningar i Sverige och så kommer det förhoppningsvis att fortsätta, avslutar Helene Hellmark Knutsson.