Bland de samhällsutmaningar som regeringen kraftsamlar kring finns urbaniseringen och transportsektorn, och där behövs initiativ på flera plan.

– För svenska företag är det mycket viktigt att det finns svenska städer som är villiga att gå före och satsa på hållbara lösningar för delar av eller hela städer. Då kan företagen få möjligheter att testa och visa upp sina innovativa lösningar i verkligheten, förklarar näringsminister Mikael Damberg.

När det gäller klimatsmarta lösningar ser bostads- och digitaliseringsministern Peter Eriksson transporterna som ett av de viktigaste områdena att satsa på.

– Klimatutsläpp finns oavsett vad vi gör i samhället, vi andas ut koldioxid, så då gäller det att gå på det som idag släpper ut mest och det är transporterna. Kan vi minska eller helt sluta släppa ut koldioxid vid transporter så har vi nått väldigt långt, konstaterar han.

Han tar även upp husbyggnationen som ett annat område som behöver åtgärdas för att nå klimatsmarta städer, eftersom betong och stål bidrar till stora utsläpp av koldioxid under tillverkningen, med den teknik som används idag. Så det är positivt att vissa städer satsar mycket på hus i trä och med trästommar.

 

Digitalisering skapar nya möjligheter

 

I takt med att den digitala tekniken utvecklas öppnas också helt nya möjligheter för att bygga smarta städer.

Svenska företag ligger långt framme i den utvecklingen.

– Vi ser nya uppkopplade transportlösningar som binder ihop städerna och som bidrar till resurseffektivisering, och svenska företag ligger långt framme i den utvecklingen, konstaterar Mikael Damberg.

Peter Eriksson ser också möjligheter i en övergång till öppna geodata som kan öka digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocesserna.

– En digital planprocess ger stora fördelar, allt kan gå mycket snabbare och att de kan dela dokument i samma digitala system leder även till en bättre dialog mellan olika intressenter som lantmätare, arkitekter, entreprenörer och andra.

 

Innovationer för framtidens smarta stad

 

Båda ministrarna lyfter olika former av självkörande transportsystem som viktiga innovationer för framtidens smarta städer, både ur klimatsynpunkt och för mobilitetens skull.

– Självkörande system både minskar antalet bilar och binder ihop städerna bättre. Och när bilarna minskar ökar möjligheterna att använda gatuutrymmet till mer sociala aktiviteter, förklarar Peter Eriksson.

Och Mikael Damberg återkommer till vikten av att nya innovativa lösningar får möjligheter att testas i verkligheten.

Andra satsningar ger möjligheter för svenska innovationer att utvecklas.

– Vår satsning på ”Testbädd Sverige” syftar till just det, och till att offentlig sektor genom innovationsupphandlingar och andra satsningar ger möjligheter för svenska innovationer att utvecklas vidare inom landet.

Det krävs även att Sverige fortsätter att underhålla det innovationsklimat som gjort oss ledande under många år.

– Vi kanske rent av måste bli ännu bättre för att hålla oss på topp. Och jag tror att det är viktigt att vi politiker vågar ta beslut som driver på utvecklingen mot mer hållbara innovationer, säger Peter Eriksson.

 

Stad i skymning. Foto: Unsplash

Det finns svenska städer som är villiga att gå före och satsa på hållbara lösningar för delar av eller hela städer.
 

Vad är en smart stad?

 

Begreppet ”smart stad” kan tolkas på många olika vis. Vi frågade därför de båda ministrarna vad en smart stad innebär för dem.

– Jag ser två dimensioner i det, den ena är att man bygger en stad som är hållbar både socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Städer måste helt enkelt bli bra livsmiljöer för människorna som bor där. Den andra är att man också bygger en stad som löser utmaningarna inom transport, energi, avloppssystem och mycket annat, förklarar Mikael Damberg.

För Peter Eriksson är tolkningen likartad.

– En smart stad innebär att vi använder resurserna på ett smart sätt och utnyttjar alla möjligheter att göra livet enklare för invånarna.

Och båda ser stora möjligheterna för Sverige att ligga i framkant i världen.

– Exempelvis har Indien beslutat att bygga ett antal helt nya städer, helt från grunden, och där kan svenska företag bidra till hållbara lösningar. Vi vill och kan bidra med mycket när världen urbaniseras, avslutar Mikael Damberg.