– Lava vänder sig till alla Samhällsbyggnadsprogrammet, men även till studenterna på våra kandidatprogram med inriktning mot Fastighet och Finans samt Fastighetsutveckling med Fastighetsförmedling. Dessutom brukar studenter från Arkitekturprogrammet samt Byggteknik och Designprogrammet dyka upp men alla är välkomna säger, Alex Lund Riboe, fjärdeårsstudent på Samhällsbyggnadsprogrammet på KTH och projektledare för Lava 2017.

Alla är välkomna

Lava inleds redan veckan innan med något som de valt att kalla Eventveckan som sedan följs av själva Lava-veckan, då huvudsamarbetspartners Newsec, Structor och Veidekke, står som värd för vars sin dag med lunchföreläsningar. Under Eventveckan kommer det bland annat finnas möjlighet att lösa olika caseuppdrag. På själva arbetsmarknadsmässan ställer 108 potentiella arbetsgivare ut.

Lava är en utmärkt arena för studenter i högre årskurser som är på jakt efter sommarjobb, kontakter till sitt kommande exjobb eller intressanta arbetsgivarkontakter för jobb efter examen.

Årets tema är hållbarhet

Lava avslutas med Lavagasquen, en form av bankett, dit både studenter och utställare välkomnas. Lavagasquen brukar vara mycket uppskattad och ger studenter och utställarrepresentanterna en möjlighet att knyta nya, värdefulla kontakter.

Vi har valt hållbarhetstemat eftersom vi vill så fröet redan under studietiden

På Lava finns det möjlighet att boka in sig på kontaktsamtal med huvudsamarbetspartners eller med ett antal andra utställare. Det kommer även att finnas ett aktivitetsrum och en besökslounge dit man kan dra sig tillbaka för att vila benen en stund, ta en fika och koppla av från mässbruset. På Lava arrangeras även seminarier där  utvalda aktörer kommer att lyfta fram intressanta teman och projekt under en halvtimme till fyrtiofem minuter.

– 2016 års tema var ekologi och social hållbarhet, men i år tar vi temat ett steg längre genom att tillämpa alla dimensioner av hållbarhet på Lava. Det kommer som exempel att serveras vegetarisk lunch under mässdagen och evenemanget kommer att klimatkompenseras i samarbete med Tricorona. Vi har valt hållbarhetstemat eftersom vi vill så fröet redan under studietiden och göra det självklart för studenterna att applicera ett hållbart tankesätt, säger Alex Lund Riboe.