Detta tankesätt går att applicera även på grupper. Homogena team kan kännas enklare att skapa och hantera men den typen av simplicitet bidrar till en ensidig bild, vilket i sin tur kan missgynna utkomsten. Hur ska vi kunna möta marknadens behov om de behoven som identifierats endast innefattar en målgrupp?

Ger vi upp på första försöket kommer vi aldrig att lyckas

Vi ser mer och mer forskning som visar på vikten av mångfald och jämställdhet. Hur det bidrar till ökade företagsvinster, minskad personalomsättning, bättre hälsa bland medarbetarna och högre innovationsförmåga för att bara nämna några positiva faktorer. Hur kan vi gå från att bara prata om jämställdhet och mångfald till att skapa de förutsättningar som krävs för att det faktiskt sker? Vi har visioner om förändring. Alla vill bli bättre men ingen vill gå igenom den jobbiga förändringsprocessen. Ger vi upp på första försöket kommer vi aldrig att lyckas.

Det börjar redan i ledningsgruppenEllen

Det gäller att hitta de faktorer som hindrar förändring idag och börja nysta upp problemen. Är det dolda omedvetna fördomar? Är det hur företaget presenteras utåt? Vilket språk används både internt och externt? Vilken jargong finns det i fikarummet? Förändringsarbetet måste börja redan i ledningsgruppen.

Dessa måste vara legitima i det sättet de lever, leder och agerar. Den bäste av ledare är den som kan inse sina svagheter och lyckas rekrytera kompetens för att väga upp dessa. In träder en person väldigt olik ledaren. Mest troligt skapas en större oenighet, vildare diskussioner och större dispyter. Tillvaron blir mer besvärlig och ledaren måste lära sig att hantera denna människa, de måste lära sig att hantera varandra.

Men, detta innebär också att när ett beslut väl har tagits har frågan prövats från flera vinklar, motargumenten har testats. Det som har nåtts är konsensus, en enig ledning. Nästa steg är att konsekvent, tydligt och kommunikativt föra innehållet av detta konsensus vidare till resten av organisationen.

Sluta locka och börja inspirera

Allt fler företag storsatsar på att marknadsföra sig som jämställda. De vill ge sig själva en konkurrensfördel via den publicitet som ofta tillkommer med ämnet. Självintresse, det lyser igenom, gör det genuint, gör det ordentligt och se till att skapa en kultur som tillåter jämställdhet.

Presentera dem för de fantastiska möjligheter en ingenjörskarriär faktiskt innebär

Försök inte att nå högre jämställdhet inom företaget genom att locka studenter till branschen med gratis mat och gud vet vad. Det ni istället ska göra är att inspirera fler att våga testa. Presentera dem för de fantastiska möjligheter en ingenjörskarriär faktiskt innebär. Förklara att yrket är kreativt, varierat och utvecklande.

Kanske finns det även möjligheter att jobba utomlands, möta nya kulturer och att träffa mycket spännande människor? Visa för dem att ni är ett företag där deras kompetens skulle uppskattas. Så kära företag ta en titt över er hur ni arbetar för att nå en större mångfald. Hur ser annonserna ut? Vem riktar de sig till? Vilka värdeord använder ni? Vilken bild ger ni av företaget?

Lyft fram förebilder

Vi måste skapa förebilder i alla led, företag, ledningsgrupper, anställda, studenter. Det dyker upp allt fler förebilder där ute som vågar ta för sig med målet att skapa en jämställd spelplan, dessa måste lyftas fram tydligare. Se till att bjuda in dem, samverka. Vi kan alltså inte bara prata om jämställdhet och mångfald.

Vi måste driva den förändring som krävs

Vi måste driva den förändring som krävs för att skapa de miljöer som välkomnar alla. En miljö som ökar kreativiteten, kunskapen och innovationsförmågan. Försäkra ett hållbart och lönsamt samhälle och mer trivsamma arbetsplatser. Mångfald är roligare än enfald. Blandade grupper presterar bättre på lång sikt. It’s a win-win situation.