Svenska Bostäder ingår i SABO:s traineeprogram och tar under ett år emot ett antal traineer. Själva programmet är uppbyggt kring fem moduler under året där de traineer som går programmet samlas kring olika teman som teambildning och affärsmanskap.

Mellan modulerna arbetar de på olika avdelningar på Svenska Bostäder. Axel Ekström, civilingenjör inom samhällsbyggnad från KTH, jobbar på en avdelning för nybyggnation.

– Jag är biträdande projektledare och håller i vissa kontakter med projektörer, Stockholm stad, handlar upp tjänster inom ramavtal m.m. Vi jobbar med ett förtätningsprojekt mitt inne i Stockholm som är väldigt spännande.

Det innebär mycket interna kontakter och samarbeten, vilket är väldigt lärorikt och inspirerande

På förvaltningsavdelningen har David Sjöberg, som har en Master i fastighetsekonomi från KTH, sin placering som verksamhetsutvecklare och gillar den bredd avdelningen har.

– Bland annat ska jag arbeta fram ett årshjul, en årsplanering, för en proaktiv fastighetsskötsel. Det innebär mycket interna kontakter och samarbeten, vilket är väldigt lärorikt och inspirerande.

Svenska Bostäder jobbar både med nybyggnationer och ombyggnationer, och den tredje traineen, Erica Ek, sökte sig till avdelningen för ombyggnad. Hon har en civilingenjörsexamen i lantmäteri från Lund och sökte sig från Skåne och hamnade på Svenska Bostäder i Stockholm.

– Och det är jag hittills mycket nöjd med. Nu jobbar jag som biträdande projektledare med ombyggnationer. Att bygga om befintliga fastigheter innebär andra typer av utmaningar då det redan bor folk där som man måste ta hänsyn till under byggnationen, förklarar hon.

De blev traineer på Svenska Bostäder av olika skäl.

Det är kul och givande att få testa och förstå olika yrkesroller för att få en bredare bild av företaget och verksamheten

– När jag sökte jobb här som projektledare såg jag att tjänsten var kopplad till traineeutbildningen, vilket har blivit en skön start på yrkeskarriären. Arbetsmiljön känns väldigt trygg och det finns många möjligheter till utveckling, berättar Axel Ekström.

Men både David Sjöberg och Erica Ek hade istället traineeutbildningen som mål.

– Och då jag redan kände till Svenska Bostäder så det blev en lyckad kombination. Jag trivs otroligt bra här, men det jag kanske uppskattar allra mest är att arbetskulturen bygger på vikten av att ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Alla tre är också mycket nöjda med traineeprogrammet som sådant.

– Det är kul och givande att få testa och förstå olika yrkesroller för att få en bredare bild av företaget och verksamheten. Dessutom ger programmet möjligheter att bygga nätverk inför den framtida karriären, avslutar Erica Ek.