Självklart måste vi använda vatten med omsorg och produkterna vi utvecklar idag måste definitivt vara anpassade för framtiden.

Att minimera vattenförbrukningen och dessutom samtidigt reducera mängden kemikalier när man tvättar ett tåg kan vara en utmaning. Tvättvattnet innehåller mängder med skadliga ämnen och tungmetaller som måste tas om hand.

I en tvättanläggning tas alla kemikalier och spillvatten om hand i ett eget reningsverk. En tvätthall för tåg fungerar ungefär som en biltvätt, fast i jätteformat. I princip kan man tvätta hur långa tåg som helst, bara spår och signaler räcker till.

En unik vattenreningsprocess

Reningsverket som tar hand om vattnet från tvätt- och klottersaneringen är oerhört effektivt och reningsgraden är över 99%. I första steget i vattenbehandlingen återvinns upp till 85% av allt vatten för att hålla nere vattenförbrukningen.

Resterande vatten behandlas i unika reningsverk där inga kemikalier tillsätts under processen. Efter reningsprocessen samlas föroreningarna i en behållare som sedan lätt kan tömmas. Det renade vattnet kan därefter släppas ut i det kommunala avloppet.

Hårda miljökrav

Det ställs krav från såväl statliga verk som kommunala bolag gällande hur förorenat vattnet får vara som släpps i det kommunala nätet. Med vår nya produkt som kommer under året har vi tagit ett steg längre och målet så småningom är att vi kan dricka vattnet direkt efter reningsprocessen.

I vårt utvecklingsarbete har vi tagit hjälp av Teknologisk Institut och tyska Fraunhofer Institute för att nå nya mål och tänk på att vatten är vackert, användbart och värdefullt.