– Fler vill hjälpa medmänniskor idag än tidigare. Behovet av att kunna tilldela ensamkommande barn en god man är stort och just nu är väntetiderna långa för de barn som behöver stöd. Det behövs ännu fler frivilliga, säger Agneta Zedell, ordförande på RFS, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare.

Som god man ska du bevaka barnets situation och rättigheter och hjälpa till att föra barnets talan med exempelvis socialförvaltning och andra myndigheter. Det handlar mycket om att se till att myndigheter helt enkelt gör det de ska.

Vad som krävs för att bli god man

För att kunna bli god man åt någon ska man vara en vanlig hederlig medborgare. Man får som god man inte ha varit inblandad i ekonomisk brottslighet tidigare.

– Som god man får man fin insyn i hur det fungerar när folk kommer till Sverige. Det blir en form av dubbelsidig kommunikation vilket är bra för integrationen. Det är ovärderligt för de som får hjälp och en frivillig god man för ett helt annat slags samtal än exempelvis en tilldelad tjänsteman.

För den som blir god man finns det utbildning att få som ger kunskaper om bland annat föräldrabalken samt socialtjänstlagen.

– Jag vill också poängtera hur viktigt det är att uppmuntra alla frivilliga som ställer upp. Man kan ibland känna sig ensam i ett frivilliguppdrag, så uppmuntran är viktigt, avslutar Agneta Zedell.