Sedan 2016 driver de en satsning för att stödja nyanländas integration. Syftet är att underlätta nyanlända barns och ungdomars etablering och delaktighet i det svenska samhället. Målet är att finansiera 150 nyskapande projekt över hela Sverige under perioden 2016-2018.

 

Välkomna nyanlända 

– Det är häftigt att få stötta det enorma engagemang som civilsamhället visar för att välkomna nyanlända. Vi ser en stor idérikedom inom projekten. De kan handla om allt från idrott, hälsa, kultur och föräldrastöd till arbetsmarknadsprojekt, och finns över hela landet. Den röda tråden är att skapa möten mellan etablerade och nyanlända ungdomar. Ofta är projekten samarbeten mellan föreningsliv och offentliga aktörer, berättar Hanne Konradsen, projektledare på Arvsfonden för satsningen på nyanlända.

"Målgruppens delaktighet är en viktig faktor"

Arvsfondens ambition är att bidra till långsiktig utveckling. Redan vid projektansökan ska det finnas en plan för hur projektet kan leva vidare efter Arvsfondens finansiering. Målgruppens delaktighet är en viktig faktor för hur väl ett projekt lyckas.

– Många av de projekt vi stöttat genom åren lever i dag vidare som etablerade verksamheter. Några exempel är Självmordslinjen, personlig assistans, Glada Hudik-teatern och BRIS stödtelefon.

I den pågående satsningen på nyanlända kommer Arvsfonden att bevilja uppåt 400 miljoner kronor till olika projekt.

– Men även efter att satsningen avslutas finns Arvsfonden kvar och vi kommer fortsätta att prioritera den här typen av projekt, säger Hanne Konradsen.

För mer info se www.arvsfonden.se

allmänna arvsfondens logotyp