Den senaste Allbright-dagen som hölls i november var uppskattad enligt undersökningen som skickades ut till deltagarna efteråt. Det var den tredje upplagan och den innehöll de mest fördjupade samtalen hittills. 

Viktigt att inte stanna vid inspiration

– Vi är såklart mycket nöjda med det. För oss är det viktigt att inte stanna vid inspiration utan att också förse cheferna med betydande kunskap, säger Amanda Lundeteg som är vd på Allbright.

I år kommer Allbright försöka möta behovet av fördjupad kunskap på ett nytt sätt. Många upplever att det går inflation i konferensinbjudningar och att det inte ger tillräckligt. De kommer därför erbjuda fler samtal i mindre grupper istället för att ha en stor dag. På det sättet hoppas de kunna skapa trygga miljöer med stängda samtal där cheferna kan vara ärliga och på så sätt också få fler individuella verktyg.

Olika vägar för alla

– Vi smygstartade redan före årsskiftet med en träff för fastighetsbolag. Det är ett väldigt bra sätt att komma närmare vd:arna. Vi kunde pressa på mer och samtidigt ge mer stöd, säger Amanda Lundeteg.

Vi kunde pressa på mer och samtidigt ge mer stöd

Alla företag och företagsledare har inte samma förutsättningar i sina bolag för att skapa jämställda arbetsplatser. Därför kommer också vägen dit se olika ut för alla. Det blir en utmaning för Allbright att samarbeta så nära bolagen men samtidigt en stor möjlighet att bedriva förändring. 

– Då kan vi berätta om affärsnytta och kundnytta utifrån deras specifika behov vilket förhoppningsvis kommer att kunna skynda på processen, säger Amanda Lundeteg.

En höjd medvetenhet

Företag som börjar arbeta aktivt med jämställdhetsfrågorna upplever ofta att de initialt blir sämre. Men det är normalt menar Amanda Lundeteg. Arbetet börjar med en nulägesanalys och utifrån det sätts mål som förankras i hela organisationen. När de anställda väl tagit på sig de nya glasögonen är det inte konstigt att de ser skevheter de inte såg från början.

– Därför kan det se ut som att företaget backat enligt undersökningarna ett år senare men medvetenheten har höjts och utvecklingen har egentligen gått framåt, förklarar Amanda Lundeteg.