Nya miljöer, nya människor och ett helt nytt språk. Hur fungerar det svenska samhället och var kan de få hjälp när handläggaren inte har tid? Med detta som bakgrund skapade Länsstyrelsen en guide in i det svenska samhället.

Många upplever att det är svårt att ta reda på nödvändig och kvalitetssäkrad information. Länsstyrelsen har i samarbete med Arbetsförmedlingen och Migrationsverket skapat webportalen www.informationsverige.se, en kostnadsfri guide på tio olika språk till det svenska samhället för asylsökande och nyanlända.

Vi ville hitta ett sätt för att ge individen makten över sin egen situation.

– Vi ville hitta ett sätt för att ge individen makten över sin egen situation. Meningen är att asylsökanden och den nyanlända inte ska vara så beroende av en tillgänglig handledare eller tolk, de ska själva kunna ta reda på nödvändig information. Information Sverige ska vara en startpunkt och en guide till korrekt information, förklarar Maria Nobel på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Portalen erbjuder information om arbete, utbildning, boende, hälso- och sjukvård, rättigheter och skyldigheter, kommuner och samhällsorientering. Den utgår från referensgrupper med både nyanlända, asylsökande och ensamkommande barn.

– Vi har försökt bygga utifrån det behovet som finns hos målgruppen nyanlända snarare än vad VI anser att de behöver veta.

 

Nya spännande utvecklingsinsatser

 

– Vi fick i uppdrag av regeringen att ta fram ett digitalt verktyg för snabb språkinlärning. Det är viktigt att hålla sig sysselsatt och att börja lära sig svenska redan från start för att kunna komma fram i samhället. Med hänsyn till allas läskunskaper har vi delat upp paketet i olika delar, från en grundläggande nivå för de som inte kan läsa till de som vill läsa vidare. Det innehåller även länkar till kartor med olika mötesplatser och digitala forum för att träffa svensktalande personer som man tillsammans kan öva och lära sig språket med.

En annan stor och viktig nyhet är lanseringen av en aktivitetskalender. Den ska visa aktiviteter som anordnas runtom i landet för asylsökande och nyanlända utifrån kategorier och geografisk plats.

Syftet är att träffa andra människor som kan hjälpa dem att bilda ett socialt nätverk.

– Vi håller precis på att lägga in en aktivitetskalender där asylsökande och nyanlända kan söka och hitta olika typer av aktiviteter inom deras närhet som de kan delta i. Det är alltifrån idrottsaktiviteter, språkkurser till hur man tar hand om sin hälsa. Syftet med aktivitetskalendern är att träffa andra människor som kan hjälpa dem att bilda ett socialt nätverk.

– Information Sverige befinner sig i startgroparna för att göra en omstrukturering. Det ska finnas tydligare ingångar, en för asylsökande och en för de med uppehållstillstånd, så att de lättare ska kunna ta del av den information som gäller för den situation som de befinner sig i. En annan nyhet är språkinlärningspaketet ”Lära sig svenska” som ger asylsökande och nyanlända möjlighet att på egen hand, när som helst, på valfri nivå lära sig svenska på egen hand. Paketet innehåller digitala språkverktyg, filmer, ordlistor och översättningsverktyg.

 

Söka information på internet. Foto: Unsplash

 

Ett starkt intresse

 

Det finns ett stort intresse och glädje för Information Sverige. Redan i augusti det här året hade de fler besökare på webbportalen än vad de hade hela förra året.

Intresset är väldigt starkt och det är många som hör av sig till oss.

– Det känns väldigt positivt att få jobba med det här. Intresset är väldigt starkt och det är många som hör av sig till oss med förslag på information som de tror skulle passa oss. Vi är alltid positivt inställda till konstruktiv kritik om det är något vi har missat. Som inom alla myndigheter och organisationer är det ibland problem med korrekta översättningar. Vi har stor nytta av människor som vågar höra av sig och förmedla sina åsikter om informationen, men även hur den kan förbättras.