– Nyanlända är förstås inte en homogen grupp, vilket vi behöver ha i åtanke. Skyddsvärnet arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och erbjuder därför flera integrationsinriktade verksamheter, säger Nilla Helgesson, vd på Skyddsvärnet.Nilla

En viktig framgångsfaktor i integrering av nyanlända på arbetsmarknaden är, enligt Nilla Helgesson, att se bortom formella CV:n och istället sträva efter att synliggöra olika slags erfarenheter som människor samlat på sig innan de annlänt till Sverige.

Vi behöver även stödja de med kortare utbildning och få ut dem på arbetsmarknaden, vilket vi kan göra genom arbetsintegrering på sociala företag samt utbildning inom hotell och restaurang.

– Det är viktigt att språkträningen integreras i utbildningen och arbetsträningen. Att veta att det finns en möjlighet att få ett jobb inom en specifik bransch, underlättar oftast språkträningen.