– Ett bra sätt att hålla sig borta från fördomar i samband med rekrytering och bemanning är att fokusera på vad som faktiskt skall göras, det vill säga själva uppgiften. Vi människor är fulla av fördomar som oftast är kopplade till hur vi tror att andra människor är, snarare än vad de faktiskt klarar av att göra, menar Jacob Bergström på HR On Demand.

 

Viktiga egenskaper 

I samband med rekrytering underlättar det om man ­medvetet jobbar med fokus på förutsättningarna för god prestation, det vill säga själva arbetsuppgiften och vilken kompetens som behövs.

"Det är lätt att glida in på personlighet och välja någon som är ungefär som alla andra."

Attityd och inställning är viktiga egenskaper hos en kandidat, men många rekryterande chefer slarvar med att tänka igenom vad som faktiskt ska göras. Det är lätt att glida in på personlighet och välja någon som är ungefär som alla andra. Det tror jag är den vanligaste anledningen till att det uppstår alltför homogena ledningsgrupper eller arbetsplatser. En slags omedveten diskriminering som bottnar i att det är enklare att göra som man alltid gjort.