2015 deklarerade regeringen att det ska byggas 750 000 nya bostäder fram till år 2030. Det kräver inte bara en ökad samordning mellan privat och offentlig sektor utan också mer arbetskraft, något som det råder stor brist på utifrån satta mål.

– Bland våra medlemsföretag inom plåt- och ventilationsbranschen är bristen rent av akut.

Inga sänkta löner

Det säger Johan Lindström, vd och förbundsdirektör i Plåt- & Ventföretagen. En undersökning genomförd av Novus visar att det saknas mellan 1000 och 1500 nya plåtslagare varje år, vilket kan jämföras med att dagens branschutbildningar levererar cirka 300 nya plåtslagare om året. En ekvation som inte går ihop. Johan Lindström säger dock att det finns en enkel och självklar lösning: att genom kollektivavtal utveckla ytterligare yrkeskategorier med enklare arbetsuppgifter till en lägre, men rimlig, lönenivå.

– En plåtslagare i Stockholm tjänar idag i snitt 35 000 kronor i månaden. I arbetet ingår moment som handräckning, transporter, montering och städning, berättar Johan Lidström och fortsätter:

– Det är uppgifter som utan tvekan skulle kunna utföras av personal utan yrkesutbildning. Vi pratar inte om att sänka löner, utan att skapa nya lönenivåer för nya yrkeskategorier, säger Johan Lindström.

Resultatet kommer att bli en ökad produktionseffektivitet inom byggsektorn, vilket i sin tur kommer att resultera i ett ökat bostadsbyggande.

Ökad sysselsättning

– Förutom ett ökat bostadsbyggande skulle resultatet bli en ökad sysselsättning bland de som idag står utanför arbetsmarknaden. Inte minst kommer detta att kunna bidra till en effektivare integration av nyanlända svenskar, säger Johan Lindström.

80 procent av Plåt & Vents medlemsföretag kan tänka sig att, till en lägre lön än dagens kollektivavtal medger, nyanställa personal för enklare arbetsuppgifter. Det skulle innebära många nya jobb.

– Intresset och lösningen finns. Det positiva resultatet står också klart. Nu gäller det att vi samarbetar mellan olika organisationer och fackförbund för att få till nödvändiga avtal. Inte minst är vi skyldiga integrationen det, avslutar Johan Lindström.