Att dela samma värderingar, ”förstå vad en svensk är”, hur svenskar gör och få veta hur det svenska samhället fungerar är enligt Vladimir Ahmed på föreningen Vi är Sverige en förutsättning för integration.

– För att kunna integreras i det svenska samhället måste man ställa upp på grundläggande frihet, demokrati och jämställdhet. Det handlar om så mycket mer än om att lära sig språket och skaffa sig ett jobb för att känna samhörighet med ett nytt samhälle, förklarar han.

 

Egna erfarenheter och insikter

Själv kom han som tioåring till Sverige från Irak och har egna erfarenheter av integration. Redan i tidig ålder förstod han att jämställdhet var en av de viktigaste punkterna för integration. Vladimir Ahmed menar att samhället behöver ha realistiska förväntningar på dem som kommer hit eftersom deras verklighet ofta sett annorlunda ut.

"Det måste finnas en förståelse från det svenska samhället"

Han förklarar att det måste finnas en förståelse från det svenska samhället när många som kommer till Sverige knappt vet vad demokrati, frihet och jämställdhet innebär. Det handlar också om andra värderingar och en annan syn på exempelvis jämställdhet. Genom att samtala och föreläsa om frågor som rör jämlikhet, demokrati och frihet ökar förståelsen för hur det fungerar i Sverige.

– Samtal om dessa frågor måste vara en självklar del av exempelvis SFI och skolundervisningen i hela Sverige.

 

Viktigt att samtala

Samtalen om manlighet är viktigt menar Vladimir Ahmed. Alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Det går inte att leva i parallella samhällen där nyanlända utländska män försöker styra sin familj efter patriarkala samhällsstrukturer. De män som kommer hit måste acceptera den svenska jämställdheten. Där återstår mycket arbete fortsätter Vladimir Ahmed.

– Vi måste prata om manlighet genom att lyfta frågan och föregå med goda exempel. Vi utgår från Vi är Sverige-metoden, som hämtar stöd från forskningen, när vi är ute och samtalar med nyanlända och utländska killar. Det handlar bland annat om att bygga upp ett förtroende där vi skapar relation och förtroende för vårt uppdrag. Vi behöver fler utländska manliga förebilder som tar upp de här frågorna.