Biljetterna till föreställningen släpps redan i vår, men hur innehållet kommer se ut är fortfarande osäkert. Soran tror att frågor om integration och mångfald kommer att få en naturlig plats. Med humor och ett antirasistiskt engagemang slänger han nytt ljus på saker och skapar nya synsätt.

Intresset för politik och samhälleliga frågor kom tidigt. Han säger att engagemanget var en följd av att hans föräldrar tvingades fly från hemliga polisen i Irak. Han menar att det blir en konsekvens att man som flyktingbarn påverkas av sina föräldrar i de här frågorna.

– Vi har alltid pratat om de här frågorna hemma. Om man ser och tycker saker och vill påverka sin samtid får man prata om det och göra vad man kan, säger han.

Engagemanget följer naturligt

Men det var aldrig en uttänkt plan att de här frågorna skulle bli centrala i hans humor. Snarare är det ett uttryck för det han tänker på och ser i sin vardag. Soran berättar att det är naturligt att det han tänker på kommer fram på scenen, och då får också stora frågor plats. Som en följd av detta har han fått andra uppdrag där han kunnat ge uttryck för sitt engagemang.

På frågan om hur en framgångsrik integration bör se ut svarar han att integration aldrig ska vara påtvingat. Utan tvång sker integrationen naturligt. Han berättar om sin egen uppväxt i Knivsta, ett bra exempel på hur integration kan se ut. Där fanns både etniska svenskar och invandrare, och så skedde integrationen okonstlat. Med blandade samhällen anammas traditioner naturligt och plötsligt är man lika svensk som något annat. 

Från mars i år trädde den nya anvisningslagen i kraft, hur ser du på det?
– Det är väldigt positivt. Vi tar emot människor som en nation, och då ska såklart hela nationen vara med och dela på ansvaret. Jag förstår att vissa inte vill det, men ibland behöver man göra saker man inte tycker om för allmänhetens bästa. Vidare tror jag det är viktigt att man har i åtanke just det faktum att inte alla tycker om detta, och då är det bra om migrationsverket (tillsammans med kommunen) kommunicerar att man ber folk om deras hjälp. Att det är vänligt av dem att göra det, snarare än att de är dåliga personer om de inte vill. Vädja till folks goda sida, istället för att skuldbelägga dem. 

Mångfald skapar valmöjligheter

På sikt tror Soran att det är bra för samhället med mångfald. När olika idéer och influenser konkurrerar på ett rättvist sätt vinner de bästa alternativen. I slutänden skapas fler möjligheter för alla och gör livet bekvämare.

– Människor är komplexa. Vi tycker olika och med fler valmöjligheter blir vårt hus större och vi får fler platser att vara på, säger han.

Varför det finns de som inte ser mångfald som något positivt tror han beror på att man inte drar slutsatsen att olika saker kan vara bra. Han tror också att det kan bero på att folk har fått en sämre ekonomisk situation. Man börjar ställa grupper mot varandra och börjar tänka i ören och kronor.

– Jag själv gillar inte nödvändigtvis olika, men jag tror att det i slutänden är bra för samhället.

Viktigt med ekonomisk förståelse

Soran tror också att förståelsen för ekonomi är liten och att det skulle vara bra med mer ekonomisk undervisning i skolan. Utan förståelse för hur ekonomi fungerar påverkas man lätt av olika krafter som erbjuder enkla lösningar på svåra problem, vilket inte är det som fungerar i verkligheten.

– Folk måste förstå hur kapitalism fungerar, att det är bra att pengar spenderas och att det inte måste vara dåligt att vissa tjänar mer, även om det kan kännas orättvist.

Soran + Magnus