– Det finns en tradition inom näringslivet där män premierar andra män. Det är mycket ryggdunkande och samma personer i nätverken som förekommer på olika höga positioner inom näringslivet. Många rekryteringar sker informellt vilket gör att kvinnor inte får samma chans att få vissa befattningar fast de skulle vara lämpade, säger Amanda Lundeteg på Allbright.

Hon konstaterar att kvinnor oftare blir ifrågasatta än män för sina idéer och att de flesta yrkesverksamma kvinnor hon varit i kontakt med någon gång har blivit utsatta för förminskning av olika slag.

Vi arbetar för ett jämställt näringsliv där det är meriterna som styr.

– Det kan handla om att man inte tittar kvinnor i ögonen när man pratar med dem eller använder en nedlåtande ton eller grabbig sexistisk jargong. Forskning visar att underrepresenterade grupper generellt sett blir mer ifrågasatta och anklagade för misstag oftare. Näringslivet är inget undantag och vi arbetar för ett jämställt näringsliv där det är meriterna som styr.

 

Cementerade uppfattningar

 

Amanda Lundeteg konstaterar att kvinnor och män också bedöms olika inom organisationer och verksamheter. En ung man kallas ofta för lovande medan en ung kvinna istället kallas för oerfaren.

Fördomarna är fortfarande många.

– Likadant är det med kvinnor och män som tar risker, då talar man gärna om sansad respektive feg. Fördomarna är fortfarande många. Vi arbetar med opinionsbildning och utbildar företag långsiktigt så att de ska kunna arbeta normkritiskt för att uppnå en icke exkluderande företagskultur.

 

Attitydförändringar

 

Det finns ett stort motstånd inom det mansdominerande näringslivet att släppa in kvinnor, men Amanda Lundeteg märker en gradvis attitydförändring. Hon menar att många företag är omedvetna om sina patriarkala strukturer och att det är lätt att fastna i gamla mönster och göra det till ett kvinnoproblem. För att komma till bukt med problemen krävs ett stort kunskapslyft där nuvarande chefer tar ansvar för en förändring.

Allt fler ledningar hör också av sig till oss och vill bli bättre.

– De företag som inte tar frågan på allvar kommer att bli oattraktiva arbetsplatser som går miste om viktig kompetens. Vi piskar på näringslivet och allt fler ledningar hör också av sig till oss och vill bli bättre, vilket är positivt. Allt fler bolag vill vara schyssta och attrahera den som är bäst meriterad oavsett kön.