– Vi vill att kön, bakgrund och nätverk inte ska ligga till grund vid ­anställning utan att man ser till människors kompetens, säger Seher Yilmaz, ordförande i Rättviseförmedlingen.

 

Normer i samhället

Rättviseförmedlingen är en ­partipolitiskt obunden ideell organisation. Målet med förmedlingens verksamhet är att använda sitt nätverk på mer än 135 000 följare i sociala medier till att helt gratis bredda urvalslistor i olika sammanhang. Det kan handla om att hitta kunniga paneldeltagare och talare vid konferenser eller experter till tv-, radio och tidningar.

"Vi letar alltid efter dem som inte redan tillhör 'de vanliga'."

– Vi letar alltid efter dem som inte redan tillhör ”de vanliga” i olika sammanhang. Detta gör vi för att bredda, komplettera och utöka våra uppdragsgivares egna nätverk – så att de får fler kompetenta personer att välja på. Ett brett urval leder till bättre möjligheter att anlita den med bäst kompetens.

Det finns fastcementerade ­normer i vårt samhälle och ­typiska mans- och kvinnodominerade ­yrken. Kvinnor får vara chefer, men främst i kvinnodomineradeyrken.

– Chefer med utländsk bakgrund till exempel är få och speglar inte hur samhället ser ut idag. Den vita medelålders mannen är ­fortfarande normen.

Seher Yilmaz berättar vidare att det handlar om vilka mönster vi skapar. Det är inte en enskilds persons fel utan när lika val görs om och om igen så blir det en norm.

 

Attraktiva arbetsplatser

Det är högre krav nu på hur en ­arbetsplats fungerar. Kandidaterna är mer medvetna idag än ­tidigare.

"Fler ­företag skaffar sig verktyg för att förändra sin kultur."

– De som inte är med blir oattraktiva. Fler ­företag skaffar sig verktyg för att förändra sin kultur. Det gäller att tillvara på möjligheterna att ­utvecklas annars blir arbetsplatsen omodern.Rättviseförmedlingen ­arbetar bland annat med att upplysa och tror på en attitydförändring, säger Seher.

– #Metoo har bidragit till en förändring på arbetsplatser, så det går åt rätt håll. Vi tycker att vi är så jämställda, men varför jämföra med de som är sämre? Vi har en hel del kvar att göra, men medvetenheten ökar, ­avslutar Seher Yilmaz.