Rapporten kallas ”Flyktingkrisens arbetsmarknadseffekter - Handbok till en kostnadseffektiv integrationspolitik - 15 reformer som fungerar”. Här påvisas att konkurrensutsättning av SFI ökade integrationskapaciteten.

Antalet elever på svenska för invandrare har ökat kraftigt de senaste åren.

"Andelen som slutförde studierna ökade från 61 till 81 procent"

Utbildningsföretaget Hermods visar hur konkurrensutsättning av SFI i en medelstor kommun ökade integrationskapaciteten. Efter att ha övertagit verksamheten från kommunal regi höjdes antalet elever från 500 till 800 per år, andelen som slutförde studierna ökade från 61 till 81 procent och antalet undervisningsformer gick från 1 till 3.

 

En miljardbesparing

Samtidigt sparade kommunen 6 miljoner när kostnaderna sjönk från 11 till 5 miljoner. All personal behölls och det enda som skilde sig var nya arbetsmetoder. Om Hermods-modellen utsträcktes till alla SFI-elever skulle resterande 68% av marknaden upphandlas.

Om detta genomfördes utifrån Hermods-modellen skulle det grovt uppskattat innebära 61 000 nya platser på SFI samt en besparing på 1,19 miljarder. Att andelen fristående utförare har legat konstant på ca 32 % sedan 2009 utgör därför ett kraftigt effektiviseringshinder.

 

Hermods logo