– Jag heter Mohammad och kommer från Syrien. Jag har studerat ekonomi i fyra år, jag har referenser från mitt jobb i Libanon…

Mohammad Al Zoubi inleder dagens övning där varje deltagare på max två minuter ska berätta ”vem jag är, vad jag kan och vad jag vill”.

– Jättebra, Mohammad, säger volontär Lars Wester och ger sin feed back.

Anne Thingvall skriver upp viktiga ord och fraser på tavlan: ”plugga”, ”eget företag”, ”vidareutbildning”, ”ekonomisk analys”. Deltagarna anteckningar noggrant.

Upplägget för studiecirkeln, som är en av IMs många mötesplatser, är enkelt: De som är etablerade på arbetsmarknaden delar sin kunskap med nyanlända som söker jobb.

– Gruppen gav mig självförtroende och gjorde att jag vågade söka jobb mer aktivt, säger Anna Szentivanszki som kom till Sverige för två år sedan. I december 2016 fick hon jobb på ett äldreboende.

Volontärernas tips:

  1. Ha ett tydligt cv. Det ska framgå vilken erfarenhet du har och vad du har uppnått.
  2. Träna på din professionella presentation så att du kan nätverka när som helst.
  3. Förlita dig inte på Arbetsförmedlingen. Gå på jobbmässor och leta upp yrkesnätverk som passar din inriktning.