Det kan finnas en omsorgsbrist, att ­föräldrarna har någon form av missbruk, sjukdom eller att det är ensamkommande barn med föräldrar i ett annat land som gör att ett barn behöver samhällets insatser. En utredning visar vad som är bäst för barnet i det långa perspektivet; familjehem, jourhem, kontaktfamilj eller kontaktperson.

 

Ger otroligt mycket 

– Det finns mycket att tänka på innan man tar emot ett okänt barn i sin familj. Det kräver väldigt mycket av en som person och som familj, det är viktigt att alla i familjen är med i beslutet. Men det ger också otroligt mycket tillbaka. När man får kramen, när det går bra i skolan eller när man ser att barnet fått en bättre kontakt med sina föräldrar, ja då blir man glad, berättar Anne Aronsson på ­Familjehemsbanken.

"Man måste vara ödmjuk"

Ensamkommande barn behöver komma till en familj med trygga vuxna som kan lotsa ut dem i det svenska samhället. Tar man emot ett barn från en annan kultur ska man ha i åtanke att det finns skillnader.

– Det är viktigt att tänka på att barnen är uppfostrade på ett annat sätt i en annan kultur. Man måste vara ödmjuk inför de ”krockar” som kan uppstå.