Issam Keseby från Syrien är en av de nyanlända akademiker som kommit till Sverige de senaste åren. Han fick ett jobb via Jobbsprånget.

– Jag är IT-ingenjör från Syrien. Jobbsprånget var nyckeln till den svenska arbetsmarknaden och öppnade dörren för mig. Jag har ett jätteroligt jobb idag där jag arbetar med IT och webb. Jag rekommenderar alla att söka till Jobbsprånget, säger Issam.

 

Fyra månaders praktik

Han fick praktik via Jobbsprånget på Swedavia och tycker att han har haft tur. I dag tar det i genomsnitt 5-10 år för en akademiker som kommit till Sverige att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Enligt en färsk rapport från Jusek visar siffror att 34 200 fler personer skulle kunna vara sysselsatta om dessa personer hade ett jobb relaterat till sin utbildning istället för de enkla arbeten som de utför idag.

"Påskyndar introduktionen av nyanlända akademiker"

Jobbsprånget är ett fyra månaders praktikprogram som drivs av Kungliga Ingenjörs- vetenskapsakademin där nyanlända akademiker matchas med arbetsgivare på sin yrkesnivå. Syftet med Jobbsprånget är att påskynda introduktionen av nyanlända akademiker till den svenska arbetsmarknaden och tillvarata deras kompetens. Programmet riktar sig till målgruppen nyanlända akademiker som är ingenjörer, arkitekter, naturvetare eller ekonomer.

 

Konkurrensen blir allt tuffare

Den tekniska utvecklingen går idag rasande fort och konkurrensen blir allt tuffare från omvärlden. Vi måste arbeta proaktivt för att möta morgondagens kompetensbehov, men vi behöver även bli bättre på att tillvarata och utveckla den kompetens som vi har idag i Sverige.

– Det är enormt resursslöseri att låta stora delar av den arbetsföra befolkningen stå utanför arbetsmarknaden, säger Alexandra Ridderstad, verksamhetschef för Jobbsprånget.

 

intervju

Det är ett enormt slöseri på kompetens att inte låta nyanlända högutbildade akademiker få chansen till att arbeta inom din rätta yrkesgren. Foto: Unsplash

 

"Det finns lagar som skyddar"

Issam beskriver vidare att det är en viss skillnad mellan arbetets karaktär i Sverige och utomlands.

– I Sverige har personalen ett stort engagemang och tar sitt jobb på allvar samtidigt som det är en vänlig atmosfär bland de anställda. Det finns även lagar som skyddar arbetstagarens och arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter. Sedan fikar man mycket säger Issam och skrattar.