Även resultat som högre innovationstakt, framförallt i produkt- eller tjänsteutveckling går att förväntas. Du har större chans att ta fram en produkt eller tjänst som är attraktiv för din målgrupp. Vi vet också att ju fler perspektiv ett företag har desto större möjligheter har företaget att också bredda sin målgrupp och därmed ta större marknadsandelar. Det är vad vi kallar tillväxtmöjligheter. Vilket alla företag vill ha.

Förenklat? Ja. Sant? Enligt alla studier gjorda inom fältet, ja.

 

Se dig omkring

Oavsett om du jobbar med produktion, kommunikation, HR eller något annat så vill jag att du ser dig omkring. Vilka perspektiv ser du är representerade? Ser du utvecklingspotential?

"Lika rekryterar lika."

Det finns givetvis en lösning. Först och främst ska du få med ledningen. Ni kan ha en förändringsresa framför er. Därefter bör du ta in hjälp för att identifiera de målgrupper ni i dagsläget inte vet om att ni kan men bör nå. Den så kallade tillväxtpotentialen ligger inom ramen för detta arbete. I detta skede tittar ni på de perspektiv just dessa målgrupper besitter. Representeras de internt? Förmodligen inte. Denna information behöver rekryteringsansvariga känna till. Se också gärna över de perspektiv era rekryterare besitter. Lika rekryterar lika. Fullt mänskligt och det finns verktyg för det.

 

Rätt perspektiv ger större möjligheter

Det är inte förrän ni har rätt representation i produkt-teamen som produkten får en effektiv “product/market fit”. Det innebär att produkten är anpassad för er målgrupp. Det är inte heller förrän ni har rätt perspektiv på marknad- och kommunikationsavdelningar som ni på rätt sätt kommunicerar produkten. Och så vidare.

"35 procent bättre rörelseresultat"

Det är ingen nyhet att företag som har en stor andel kvinnor och ickebinära som ledare också har bättre vinst. För att inte tala om det faktum att företag som har flera etniska och kulturella identiteter representerade bland sina ledare också har cirka 35 procent bättre rörelseresultat och högre innovationstakt. (Länk)

 

Spring om konkurrenterna

Med andra ord, vill du driva eller jobba i företag som har större chans att hitta disruptiva lösningar på befintliga problem. Då ska du jobba på perspektivrika företag med inkluderande ledare. Det är också de företag som har förstått att olikheter innebär enorma konkurrensfördelar. 

Vilket slags företag jobbar du på?

 

Faktaruta:

De företag som ligger på top 25 procent gällande arbete med perspektiv har också 21 procent större sannolikhet att prestera bättre än andra företag inom samma bransch.

Företag med perspektivrika styrelser sett ur “enbart” etnisk och kulturell identitet har också 43 procent större sannolikhet att leverera högre vinstmarginal.

Källa