Fakta om Peter Eriksson:

Född: 1958

Bor: i Kalix

Familj: Fru och två barn

Utbildning: Gymnasielärarutbildning

Befattning: Bostads- och digitaliseringsminister sedan 2016

Samtidigt hägrar bostadsbristen över Sverige. Genom att bygga smart kan vi minska bostadsbristen och öka integrationen samtidigt menar Peter Eriksson.

Den 1 september presenterade regeringens utredare Johan Edstav tillsammans med bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson nio områden i sex kommuner där utredaren kommer att gå vidare utifrån uppdraget att möjliggöra planer på nya hållbara städer. Förslaget innehöll totalt 100 000 nya bostäder i framför allt Mälardalen. Bostadsbristen i Sverige är stor vilket drabbar framförallt ekonomiskt utsatta grupper som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Genom att bygga nytt på rätt sätt kan man bygga bort både bostadsbrist och segregation.

 

Skapa levande områden

 

– Det finns många sätt att bygga som främjar integration. Det är viktigt att planera för olika typer av bostäder i samma område. Det behövs olika prisnivåer, olika storlekar, bostadsrätter och hyresrätter som passar människor med olika förutsättningar, säger Peter Eriksson.

De nya områdena är en chans att göra rätt från början.

Han menar också att det är viktigt att skapa levande områden med till exempel restauranger, affärer och skolor. Risken är annars att områdena blir till satelliter till storstäderna där homogena grupper samlas utan kontakt med övriga staden. Sådana avskilda områden ökar inte bara segregering och utanförskap utan också miljöpåverkan i form av till exempel ökat bilåkande. De nya områdena är en chans att göra rätt från början. Samtidigt behöver de befintliga utsatta områdena åtgärdas. Det behövs nya områden och förbättrad infrastruktur i förorterna också för att minska avstånden.

 

En övergripande vision

 

Det är dock inte regeringen som beslutar om vilka områden som ska byggas eller hur de ska byggas. Det är kommunerna som beslutar. Staten kan ge visst stöd åt kommunerna i deras arbete men framförallt är det indirekta åtgärder som gäller för att påverka kommunerna att bygga mer och där man tänkt. Miljöpartiet har lagt fram föreslaget att tillsätta en riksarkitekt som ska hjälpa alla kommuner med den hållbara planeringen av de nya stadsmiljöerna. Tillsammans med riksarkitekten kan regeringen sätta en övergripande vision för landet.

Staten kan också indirekt påverka kommunerna.

De nio nya områdena planeras i tillväxtregioner nära arbetstillfällen och intill fungerande infrastruktur. Staten kan också indirekt påverka kommunerna genom att bygga att bygga ut infrastrukturen till de tänkta platserna. Det kan handla nya spår, stationslägen och stöd till innovationer.

 

Bostäder till rimliga kostnader

 

Två nya järnvägsspår till Uppsala ligger till exempel redan i den nationella infrastrukturplanen. Att bygga tåg istället för bilväg sparar på miljön men det finns ännu mer att göra. Själva bostadsbyggandet påverkar också miljön.

Genom att industrialisera bostadsbygget kan vi spara energi och resurser.

– Genom att industrialisera bostadsbygget kan vi spara energi och resurser. Jag tror att allt fler hus kommer att byggas till stora delar i fabrik för att sedan sättas ihop på plats. Det är smart och effektivt utan att tumma på kvalitet och hållbarhet. Framtidens bostäder ska dessutom vara smarta och utnyttja digitala tjänster i form av till exempel resurseffektivisering. Men det viktigaste är att bygga bostäder till rimliga kostnader så att människor har råd att skaffa sig en bostad. Utan den möjligheten kommer klyftorna att öka, säger Peter Eriksson.