– För en vuxen människa betyder det väldigt mycket att ha ett jobb att gå till och tjäna egna pengar. Det är viktigt även för barnen att se sina föräldrar gå till jobbet varje morgon. Vi måste ha fokus på jobb från dag ett och korta väntetiderna under processen, säger Ylva Johansson (S) som är Sveriges arbetsmarknads- och etableringsminister.

Det är svårt för många nyanlända att hitta ett jobb idag. Regeringen har tillsammans med näringslivet därför valt att satsa på flera åtgärder som ska göra vägen in på arbetsmarknaden lättare.

– Sverige har kavlat upp ärmarna. Vi har tagit flera initiativ, bland annat ska Arbetsförmedlingen i fortsättningen matcha kompetens med lediga jobb, en del bristyrken har fått ett så kallat snabbspår ut på arbetsmarknaden och vi har tillsammans med näringslivet startat Welcome talent som erbjuder praktikplatser, berättar Ylva Johansson.

Jag skulle vilja att fler fick chansen att börja jobba utan att kunna perfekt svenska

Trots det tuffa läget ute i kommunerna efter höstens flyktingström upplever Ylva Johansson att fler har förstått att det är allas sak att hjälpa till. Lokalpolitiker, näringsliv och ideella föreningar öppnar upp för fler platser som kan sysselsätta och etablera de nyanlända.

– Skolan och bostadsbyggandet är de största utmaningarna ute hos kommunerna förutom jobben. Därför har vi valt att öka kommunernas resurser ytterligare på dessa områden för att avlasta, säger Ylva Johansson.

Det är många arbetsgivare som anpassar sina anställningar och vill anställa nyanlända. Men, hon menar att många är ”språksnåla”.

– Jag skulle vilja att fler fick chansen att börja jobba utan att kunna perfekt svenska. Det behövs inte alltid för att utföra ett bra jobb. Det är så klart viktigt att lära sig språket men man kan lära sig under tiden man jobbar, avslutar hon.