För A2B är det både medborgarkunskap och arbetsplatsintroduktion, förutom grundläggande språkliga begrepp som behövs. A2B är ett affärsområde inom den danska koncernen AS3 Companies som verkat som nordisk rådgivare sedan 1989.

– Vi vänder oss till personer med utländsk bakgrund samt ungdomar. Syftet är att bidra till en ökad integrering i samhället och vår nisch är att i undervisningen i det svenska språket inkludera även medborgarkunskap och arbetsplatsintroduktion. Språk är en djupdykning i en kultur och behöver praktiseras. Social gemenskap och delaktighet är av stor vikt vid inlärning av ett nytt språk, förklarar Azadeh Farshchian, vd för A2B i Sverige.

 

En guide till samhället

Hon har en bakgrund som språklärare, rektor samt andra chefspositioner i det svenska skolsystemet. Tillsammans med kollegan Mona Sonelius, med liknande bakgrund, ansvarar hon för den svenska verksamheten som funnits sedan 2016.

– Vi har länge önskat arbeta med språket ur ett bredare perspektiv och sett att det är viktigt att så tidigt som möjligt komma i kontakt med arbetslivet, för att genom det även börja förstå de sociala koderna i samhället. Vi blev båda därför mycket intresserade av A2Bs koncept då det tar upp just detta.

 

Azadeh Farshchian

Azadeh Farshchian är vd för A2B i Sverige. Foto: Mikkel Errboe, Corporate Communications Specialist AS3 Danmark

 

Tidiga yrkesmål

Redan under kartläggningssamtalet med kandidater som kommer till A2B valideras deras kunskaper ur ett skolperspektiv. Men även de informella färdigheterna kartläggs och tas till vara. Det kan exempelvis vara att familjen i hemlandet drev en restaurang och att det därmed finns kunskaper om branschen.

– Genom att tidigt identifiera färdigheter och framtida yrkesmål kan vi under språkutbildningen lägga till relevanta yrkestermer samt ge insikter om den specifika branschen. Vi ordnar även praktikplatser inom området redan från början, för att möjliggöra att träna språket på plats och skapa en yrkesförståelse.

 

De sociala koderna öppnar dörrar

Utöver tidig arbetsplatsintroduktion inkluderar språkundervisningen hos A2B även medborgarkunskap.

– Det är otroligt viktigt för en lyckad integration att man tidigt lär sig de sociala koderna för olika delar av samhället.

Ett exempel är föreningslivet som är rätt unikt för Sverige. Känner man inte till vad som förväntas av medlemmar i en förening kan man lätt hamna utanför gemenskapen.

– Möjligheterna till en snabb integrering ökar definitivt med vår bredare språkundervisning.  Det ser vi redan bevis på, avslutar Azadeh Farshchian.