I Alby har bolaget byggt etagemoduler på miljonprogramshusen för att erbjuda trångbodda större lägenheter. Fasaderna har även fått ny färgsättning för att ge en annan känsla i området. För att skapa variation i upplåtelseformer testas även andelsägande i ett par områden.

 

En viktig förutsättning

 

En viktig förutsättning för integration är att stötta individen.

– Ett projekt i Fittja bildar skola hur vi ska jobba med renoveringar. Där har vi en nära dialog med hyresgästerna om vilken nivå de vill ha på renoveringen så de har råd att bo kvar efteråt. En viktig förutsättning för integration är att stötta individen på den plats där den vill bo. Om de boendes kraft kan användas i bostadsområdet, får de ofta en annan syn på sin omgivning. Vi försöker också skapa identitet genom att lyfta fram områdets särart och historia, berättar Chris Österlund.

För att skapa trygghet tittar bolaget bland annat på om det går att skapa rörelse i området så många timmar som möjligt på dygnet.

– Vi samverkar med  flera föreningar och organisationer och stöttar till exempel nattvandrarna så de vandrar i bostadsområden.