Hon är idag chef för Expertcenter inom verksamhetsområdet Planering på Trafikverket. Här samlas Sveriges ledande expertis inom järnvägskapacitet, statistik, samhällsekonomi och trafikprognoser.

– Jag har alltid varit mycket intresserad av samhällsfrågor, infrastrukturens roll i samhället har varit en röd tråd i min karriär, förklarar hon.

Med utgångspunkt att våga tacka ja till karriärmöjligheter har Susanne ett förflutet inom Vägverket, konsultbolagen Transek och WSP samt Näringsdepartementet. Det finns ibland en uppfattning om att en chefsroll innebär uppoffringar i privatlivet. Så behöver det inte vara – det gäller att sortera, prioritera och lära sig att sätta gränser.

 

Karriärmöjligheter med samhällsnytta

 

– Det är bara du som kan ta ansvar för din utveckling. Några saker som har varit extra viktiga för mig är att alltid vara schysst och ärlig, att våga tacka ja, att ha en chef som tror på mig och ger mig mandat samt utvecklingsmöjligheter. Sedan tror jag mycket på att rekrytera personer som är bättre än vad du själv är, det utvecklar både dig själv och organisationen.

Susanne belyser att hennes arbete är betydelsefullt eftersom hon är med och skapar det samhälle som kommande generationer ska leva i.

På Expertcenter tar vi fram objektiva beslutsunderlag som baseras på fakta.

– På Expertcenter tar vi fram objektiva beslutsunderlag som baseras på fakta. Det är viktigt i ett samhälle där jag upplever att det finns en tendens att beslut ibland kan påverkas mer av känslor än av fakta. Där har Trafikverket och Expertcenter en mycket viktig roll att fylla. Expertcenter har Sveriges främsta experter inom statistik, samhällsekonomi, järnvägskapacitet och trafikprognoser. Vår verksamhet påverkar människor varje dag. Ett tillgängligt transportsystem där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt är en förutsättning för ett livskraftigt samhälle.

 

Karriärsmöjlighet. Foto: Mostphotos
Att ha en chef som tror på dig och ger dig mandat samt utvecklingsmöjligheter är extra viktigt. Foto: Mostphotos
 

Genomtänkt personalpolitik ger utvecklingsmöjligheter

 

Susannes första intryck av Trafikverket som en modern organisation för två år sedan lever kvar.

Medarbetare och deras utvecklingsmöjligheter värdesätts.

– Trafikverket är en modern arbetsgivare, vi arbetar långsiktigt och konsekvent med likabehandling och inkludering inom organisationen. Något som verkligen sticker ut är den proffsiga HR- organisationen och alla engagerade medarbetare. Vi har en mycket genomtänkt personalpolitik, vilket innebär att medarbetare och deras utvecklingsmöjligheter värdesätts. Här erbjuds rätt förutsättningar för att göra karriär på egna villkor, oavsett om man siktar på att bli chef, generalist eller expert, avslutar Susanne.